• Velkommen til Amgros - regionernes lægemiddelorganisation

  Velkommen til Amgros - regionernes lægemiddelorganisation

 • Velkommen til Amgros - regionernes lægemiddelorganisation
 • Amgros understøtter de danske sygehusapoteker

  Amgros understøtter de danske sygehusapoteker

 • Amgros understøtter de danske sygehusapoteker
2805,72
MIO. HAR VI SPARET REGIONERNE FOR DE SIDSTE 12 MÅNEDER
294,00
EU-UDBUD HAR VI AFHOLDT DE SIDSTE 12 MÅNEDER
26,26
PCT. RABAT HAR VI I GENNEMSNIT FÅET FRA LEVERANDØRERNE DE SIDSTE 12 MÅNEDER

Vores primære opgave hos Amgros er at sikre de offentlige sygehuse i Danmark den fornødne mængde lægemidler. Samtidig skal vi sørge for, at lægemidlerne indkøbes til den lavest mulige pris. Den opgave løser vi gennem udbud og storindkøb.

Lægemidler i bagateludbud

Amgros har nu publiceret udbud for en række lægemidler med en mindre omsætning, der ligger under tærskelværdierne, men som kan have grænseoverskridende interesse. Derfor udbyder vi disse indkøb efter reglerne for udbud under tærskelværdierne.

 

Indkøbet er annonceret på udbud.dk

Læs mere om udbuddet her og på vores leverandørportal.

 

Biosimilære lægemidler årsag til moderat vækst i medicinudgifterne

Det er i det forløbne år lykkedes for Amgros at opnå historisk høje rabatter på køb af medicin til regionernes hospitaler. Vi har især opnået rabatterne ved introduktion af nye biosimilære lægemidler. Samlet set er det dermed lykkedes os og regionerne at holde væksten på 3,5% i 2016.

 

Læs markedsovervågningen for 4. kvartal 2016 her

 

Om Medicinrådet

Medicinrådet gik i luften 1. januar 2017. Det skal sikre regionerne et bedre grundlag for at forhandle og gennemføre udbud.

Amgros skal understøtte rådets arbejde på en række områder:

 • Informere Medicinrådet om nye lægemidler eller nye indikationer, der er på vej til det danske marked via horizon scanning

 • Bistå Medicinrådet med forskellige omkostningsrelaterede analyser

 • Forhandle priser på nye lægemidler på baggrund af blandt andet Medicinrådets kliniske vurderinger og omkostningsanalyserne

 • Gennemføre udbud inden for terapiområder på baggrund af Medicinrådets arbejde

 • Levere monitoreringsrapporter til Medicinrådet

Læse mere her: www.medicinraadet.dk

Amgros´ årsmagasin 2015

Amgros´ årsmagasin 2015

 

Her kan du læse Amgros' årsmagasin 2015 - også i en engelsk version - Kontakt os blot, hvis du ønsker en trykt udgave, har behov for yderligere oplysninger, eller ønsker at mødes med os.

 

 

Amgros driver en effektiv forretning

Amgros driver en effektiv forretning

Amgros, som står for regionernes indkøb af lægemidler, gør det rigtig godt og har derfor opnået gode resultater. Både ved egen kraft og via samarbejdet med Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS). Det viser en ny analyse foretaget af konsulentbureauet KPMG.

 

Læs pressemeddelelse her

 

Læs executive summary her

Orienteringsmøde om Medicinrådet

Amgros invitererede interesserede lægemiddelleverandører til orienteringsmøde om de opgaver, Amgros skal løse i relation til Medicinrådet onsdag den 15. marts 2017.

 

Læs slides fra mødet her

 

For yderligere information om Medicinrådet, kontakt koordinator Birgit Rasmussen på medicin@amgros.dk