• Velkommen til Amgros - regionernes lægemiddelorganisation

    Velkommen til Amgros - regionernes lægemiddelorganisation

  • Velkommen til Amgros - regionernes lægemiddelorganisation
  • Amgros understøtter de danske sygehusapoteker

    Amgros understøtter de danske sygehusapoteker

  • Amgros understøtter de danske sygehusapoteker
4801,22
MIO. HAR VI SPARET REGIONERNE FOR DE SIDSTE 12 MÅNEDER
336,00
EU-UDBUD HAR VI AFHOLDT DE SIDSTE 12 MÅNEDER
35,19
PCT. RABAT HAR VI I GENNEMSNIT FÅET FRA LEVERANDØRERNE DE SIDSTE 12 MÅNEDER

Vores primære opgave hos Amgros er at sikre de offentlige sygehuse i Danmark den fornødne mængde lægemidler. Samtidig skal vi sørge for, at lægemidlerne indkøbes til den lavest mulige pris. Den opgave løser vi gennem udbud og storindkøb.

FÆLLES NORDISKE UDBUD OFFENTLIGGJORT

Det er glædeligt, at vi har fået dette samarbejde over landegrænserne. Vi tror, at dette samarbejde kan være vejen at gå for at opnå bedre leveringssikkerhed. Dette er de første udbud, vi gennemfører med vore naboer. Og bliver det vellykket, ser vi et samarbejde om flere fælles udbud for os, udtaler direktør for indkøb Lise Grove, Amgros I/S.


Læs mere her

Kursus for tilbudsgivere

Amgros afholder kursus i tilbudsgivning på lægemiddeludbud. Kurset henvender sig til lægemiddelleverandører, der er oprettet i Amgros’ udbudssystem.
 
På kurset vil du få en kort introduktion til udbudssystemet og Leverandør- og Udbudsportalen, og du vil få mulighed for at prøve at afgive tilbud.

 

Læs mere her

Markedsovervågning 1. kvartal 2019

I årets første kvartal indkøbte regionerne lægemidler via Amgros for ca. 1,9 milliarder kroner.

Det er et fald i indkøbet af lægemidler på cirka 62 millioner kroner svarende til et fald på 3,3 % i forhold til samme periode sidste år.

Faldet i omsætningen er primært drevet af ATC-gruppe L, der er faldet med 8 %.

 

Læs mere her

Prisanalyse af sygehuslægemidler

I denne rapport fremlægger Amgros resultaterne af en analyse, der har til formål at undersøge prisniveauet på udvalgte lægemidler, der i Danmark hovedsaligt benyttes på sygehusene.

Læs mere her

Nordiske sundhedsministre underskriver aftale

Norges sundhedsminister Bent Høie og Danmarks sundhedsminister Ellen Trane Nørby har i dag tirsdag den 18. september underskrevet en ny aftale om fælles indkøb af medicin. Målet er, at samarbejdet skal sikre bedre forsyningssikkerhed og på sigt billigere medicin i begge lande.

 

Læs mere her: Ny aftale mellem Danmark og Norge

 

Foto taget af Anne-Li Engström her

 

Lægemidler i bagatelkøb

Amgros publicerer hvert år i maj/juni udbud for en række lægemidler med en mindre omsætning, der ligger under tærskelværdierne, men som kan have grænseoverskridende interesse. Derfor udbyder vi disse indkøb efter reglerne for udbud under tærskelværdierne. Det er derudover muligt for leverandører at afgive løbende tilbud på de ATC-koder, der er omfattet af bagatelkøb.

 

Bagatelkøb er annonceret på Udbud.dk. Læs mere om bagatelkøb på vores Leverandør- og Udbudsportal.