• Velkommen til Amgros - regionernes lægemiddelorganisation

    Velkommen til Amgros - regionernes lægemiddelorganisation

  • Velkommen til Amgros - regionernes lægemiddelorganisation
  • Amgros understøtter de danske sygehusapoteker

    Amgros understøtter de danske sygehusapoteker

  • Amgros understøtter de danske sygehusapoteker
2727,86
MIO. HAR VI SPARET REGIONERNE FOR DE SIDSTE 12 MÅNEDER
273,00
EU-UDBUD HAR VI AFHOLDT DE SIDSTE 12 MÅNEDER
26,20
PCT. RABAT HAR VI I GENNEMSNIT FÅET FRA LEVERANDØRERNE DE SIDSTE 12 MÅNEDER

Vores primære opgave hos Amgros er at sikre de offentlige sygehuse i Danmark den fornødne mængde lægemidler. Samtidig skal vi sørge for, at lægemidlerne indkøbes til den lavest mulige pris. Den opgave løser vi gennem udbud og storindkøb.

Lægemidler i bagateludbud

Amgros har nu publiceret udbud for en række lægemidler med en mindre omsætning, der ligger under tærskelværdierne, men som kan have grænseoverskridende interesse. Derfor udbyder vi disse indkøb efter reglerne for udbud under tærskelværdierne.

 

Indkøbet er annonceret på udbud.dk

Læs mere om udbuddet her og på vores leverandørportal.

 

Amgros´ årsmagasin 2015

Amgros´ årsmagasin 2015

Kære samarbejdspartner

 

Amgros' årsmagasin for 2015 er nu på gaden. Læs, hvordan vi fik en overraskelse af de mere behagelige, om at vi har knækket kurven, og om hvordan vi vil inspirere og lære af udlandet.

Årsmagasinet kan læses på Amgros' årsmagasin 2015 - også i en engelsk version - ligesom man er velkommen til at rekvirere flere eksemplarer af den trykte udgave.

Hvis du har yderligere oplysninger, eller ønsker at mødes med os, er du hjertelig velkommen til at kontakte os.

 

Med venlig hilsen

 

Flemming Sonne

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Dette er et fællesregionalt udbud med henblik på, at regionerne kan levere batterier til borgere behandlet med høreapparater, benforankrede høreapparater og Cochlear Implant apparater, og at regionerne kan levere øvrige batterier til hjælpeudstyr til høreapparaterne som f.eks. fjernbetjeninger.

Følgende opdateringer er foretaget den 7/12 - 2016

Der er foretaget ændringer til Prisliste/Tilbudsliste
Der er til udbudsmaterialet tilføjet spørgsmål/svar 
Endvidere er der tilføjet en berigtigelseserklæring

 

Det samlede udbudsmateriale består af følgende:

 

1. Udbudsbekendtgørelse

2. Udbudsbetingelser


3. Udkast til rammeaftale om levering af batterier til høreapparater


4. Bilag 2 til rammeaftalen: Prisliste/Tilbudsliste


5. Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) vedlagt i xml-format (vær opmærksom på at dokumentet skal downloades).

6. Spørgsmål/Svar


7. Berigtigelseserklæring

 

 

Amgros driver en effektiv forretning

Amgros driver en effektiv forretning

Amgros, som står for regionernes indkøb af lægemidler, gør det rigtig godt og har derfor opnået gode resultater. Både ved egen kraft og via samarbejdet med Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS). Det viser en ny analyse foretaget af konsulentbureauet KPMG.

 

Læs pressemeddelelse her

 

Læs executive summary her

Sygehusmedicin 2015

Sygehusmedicin 2015

Med denne publikation ønsker vi at bringe en status på sygehusmedicin i 2015. Indholdet vil forhåbentlig give læseren indsigt i, hvordan udgifterne til sygehusmedicin har udviklet sig, hvad denne udvikling skyldes, og ikke mindst hvordan konkurrencesituationen og rabatmulighederne er under forandring.

God fornøjelse

 

Læs mere her