Disclaimer

Al tekst og materialer i form af eksempelvis oversigter, orienteringer og øvrige dokumenter udarbejdet af Horizon Scanning funktionen i Amgros skal betragtes som generel information. Selvom vi på alle måder har forsøgt at sikre, at oplysninger, som man finder under Horizon Scanning, er indhentet fra pålidelige kilder og gengivet i overskuelige formater, tager vi forbehold for eventuelle fejl og mangler.

Amgros, vores samarbejdspartnere og medarbejdere påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en handling, der er taget – eller ikke er taget – på baggrund af oplysningerne under Horizon Scanning.