Om Horizon Scanning

Horizon Scanning funktionen i Amgros skal skabe et samlet overblik over nye lægemidler, indikationer og dispenseringsformer to til tre år, før et lægemiddel får markedsføringstilladelse i Danmark. Vi indsamler derfor de relevante data systematisk og struktureret.


Den viden, vi her indsamler, vil vi anvende både internt og eksternt. Internt vil vi bruge de indsamlede data til at underbygge indkøb og optimere udbud. Eksternt vil vi bruge de indsamlede data til at supportere Medicinrådet, lægemiddelkomiteer og andre sundhedsaktører.

 

Vores mål er at skabe et overblik over lægemidler på vej til Danmark samt gøre det nemmere at forudsige terapeutiske forandringer og omkostningerne. Det er der blandt andet behov for til økonomiforhandlingerne mellem Danske Regioner og Finansministeriet.


Den vidensbank, vi opbygger i Horizon Scanning, vil vi anvende til at udarbejde forskellige typer oversigter og rapporter.