Amgros Bestyrelse

Amgros ledes af en bestyrelse på i alt 7 medlemmer. Hvert regionsråd udpeger blandt dets medlemmer ét bestyrelsesmedlem, dog udpeger regionsrådet for Region Hovedstaden to bestyrelsesmedlemmer. De øvrige fire regionsråd udpeger på skift et ekstra medlem.

 

Udpegningen af bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere sker for regionsrådendes valgperiode. Efter regionsrådsvalget i november 2017 har Amgros fået en ny bestyrelse, som skal fungere i perioden 2018-2022.

 

undefined

Per Larsen

Det Konservative Folkeparti

Formand

 

 

 undefined

Annemarie Knigge

Socialdemokratiet

Næstformand

   
 undefined

Henrik Fjeldgaard

Socialdemokratiet

   
 undefined

Freja Södergran

Dansk Folkeparti

   

Anders Koefoed

Venstre

 

 

undefined

Lars Gaardhøj

Socialdemokratiet

 

 

undefined

Lars Mogensen

Enhedslisten