Om Amgros

Amgros er Regionernes lægemiddelorganisation.


 

Vores kerneopgave er at sikre de offentlige danske sygehuse den rette medicin og det rigtige medicinske udstyr til den rette pris, på rette sted, til rette tid og i rette kvalitet. Altid med patienterne for øje og altid via tæt dialog og samarbejde.

 

Vores kerneydelse er at tilrettelægge og gennemføre udbud og indkøb for vores ejere i de danske regioner. Det bliver årligt til tusindvis af leveringer til de offentlige sygehuse. Alene i 2017 opnåede vi en besparelse på over tre milliarder kroner.

 

Amgros har også en vigtig opgave i at skabe bedre beslutningsgrundlag på sundhedsområdet. Vi overvåger markedet for lægemidler, så vi er på forkant med udviklingen og bygger bro mellem de politisk-administrative miljøer, de kliniske behov og de kommercielle interesser, så vi opnår balancerede løsninger

 

I et komplekst landskab med mange aktører og målsætninger er vores fokus at tænke nyt samt at agere smidigt og agilt. Samtidig sikrer vi en solid drift.  Med stor forståelse for vores partnere vil vi finde nye løsninger og få ting til at lykkes. Vi vil skabe viden, vi vil finde viden, og vi vil være bindeleddet, der forener viden fra forskellige dele af sundhedsvæsenet. Målet er, at vi alle bliver både klogere og dygtigere.

 

 

 

HERUNDER KAN DU SE, HVORDAN AMGROS ER PLACERET I DET OFFENTLIGE SUNDHEDSVÆSEN

 

undefined

 

 

Amgros understøtter sygehusapotekerne

 

Amgros ejer markedsføringstilladelserne til de såkaldte SAD-lægemidler, der dækker særlige behov på danske sygehuse, og som fremstilles lokalt på sygehusapotekerne. Her er vores opgave at vedligeholde den nødvendige dokumentation.

 

Det indbefatter blandt andet, at vi står for registrering og koordinering i forbindelse med de lægemidler, der produceres på landets sygehusapoteker. Vi står også for udviklingen af it-systemer til kommunikation og samarbejde samt håndtering af indkøb, lager og distribution af lægemidler.


Hos Amgros er vi med til at fremme kvalitet, udvikling og sikkerhed i lægemiddelbehandlingen på tværs af regionerne. Desuden understøtter vi sygehusapotekerne administrativt, så de kan bruge flere ressourcer på deres kerneydelser.

 


historie og udvikling


Amgros blev etableret i 1990 af de daværende amter som indkøbsvirksomhed inden for sundhedsområdet. Siden 1. januar 2007 har vi varetaget indkøb af medicin til offentlige sygehuse i hele landet. Amgros har siden 1. januar 2008 desuden varetaget opgaver inden for forskning og udvikling samt registrering af sygehusapotekernes egenproducerede lægemidler. Vores samarbejde med regionerne sker blandt andet gennem en tæt kontakt med landets otte sygehusapoteker. Men også via samarbejde med regionerne indkøbscentraler, klinikere og de offentlige høreklinikker.

 

 

her ligger sygehusapotekerne

 

Kort

Amgros skaber merværdi for regionerne ved at samarbejde med sygehusapotekerne om forskning, udvikling og registrering af lægemidler.

 

Fakta

Amgros I/S

Dampfærgevej 22

2100 København Ø

Tlf.: +45 8871 3000
Fax.: +45 8871 3008
Email: amgros@amgros.dk

DUNS: 30 904 68 03
CVR: 1447 9880

 

Etableringsår: 1990

Antal ansatte: 90

Omsætning: 8,41 milliarder kroner (2017)