Uddrag af Amgros persondata politik

Registrering af samarbejdspartnere:
I Amgros opretter vi kontaktoplysninger i vores CRM system på de personer vi har kontakt med via mail. Kontaktoplysningerne er kun tilgængelige for ansatte i Amgros. Formålet med registrering er at gøre kontakt til eksterne partnere uafhængig af enkelt personer.

Vi registrerer:

  • Navn, titel, arbejdssted, arbejds e-mail, arbejdstelefon nummer, (arbejds) mobil nummer


Hvis du ikke ønsker at være registret i Amgros CRM system sendes en mail til amgros@amgros.dk med emne CRM. Anfør venligst i teksten at du ikke ønsker at være registreret i Amgros CRM system.

Registrering af gæster:

Alle eksterne der besøger Amgros indskrives i receptionen og tildeles et nummereret gæsteskilt. Der angives navn, organisation og Amgros kontaktperson. Gæsteskiltet skal bæres synligt under besøg i Amgros.
Indskrivningen sker manuelt på papir og ved arbejdstidsophør destrueres sedlen.
Formålet med registreringen er at have overblik over hvem der færdes i huset, sikre at alle gæster bærer gæsteskilt, og i tilfælde af brand sikre alle bliver evakueret.