Forhandling og rådgivning

Forhandlingsfunktionen er ansvarlig for at udarbejde og implementere vores overordnede forhandlingsstrategi for nye lægemidler, som Medicirådet vurderer. Og styrke enhedens samarbejde med Medicinrådet.

 

Tre faste team af kollegaer fra forskellige afdelinger forhandler priser på nye lægemidler i forbindelse med Medicinrådets vurdering af nye lægemidler. Hvert team består af én forhandler, én sundhedsøkonom og én lægemiddelfaglig specialist.

 

Hvis et lægemiddels meromkostninger ikke står i rimeligt forhold til merværdien, giver forhandlingen mulighed for at nå til enighed om et rimeligt prisniveau. På den måde er forhandlingerne mellem ansøger og Amgros med til at sikre et rimeligt forhold mellem meromkostningerne og merværdien for nye lægemidler.

 

Vi udvælger en fast kontaktperson for hver proces/lægemiddel.

 

Koordinering af møder vil ske via Birgit Rasmussen på medicin@amgros.dk

 

Rådgivning er med til at udvikle vores strategiske indkøb og forsyning af lægemidler og sikre, at Amgros har kendskab til lægemidlerne på det danske marked. Her skaber vi overblik over forløb for nye lægemidler og terapiområder i Medicinrådet og samler op på sygehusapotekernes og leverandørernes behov i forhold til at udvikle vores indkøbsforretning.

 

Rådgivning bidrager til effektiv økonomisk udnyttelse ved patentudløb og er ansvarlig for, at vi sammen med sygehusapotekerne og leverandørerne udvikler vores indkøbsforretning. Derudover er rådgivningsfunktionen en aktiv del af uddannelse af sygehusapotekspersonalet, når det gælder udbud af lægemidler.