Fælles nordiske udbud

 

Questionnaire to potential suppliers, joint nordic procurement

 

Due to comments from potential suppliers to the preliminary tender material at the information meeting on September 28th the project group for the joint Nordic procurement has decided to collect further information about MA’s. For this purpose we have developed a questionnaire which we would like all potential suppliers to fill in and return to Amgros, udbud@amgros.dk. The deadline is November 16.

 

Attached you will find the preliminary list of goods which we also would like you to comment in the questionnaire.

 

The zero-day process was mentioned at the information meeting on September 28th. Therefore we have attached information about the procedure on Iceland and information about the mutual recognition procedure in Denmark. Information about a mutual recognition procedure in Norway will be published in week 43.

 

Questionnaire

 

List of goods - 2020 1.620.a

 

List of goods - 2020 1.620.b

 

List of goods - 2020 1.621.a

 

List of goods - 2020 1.621.b

 

List of goods - 2020 2.620.b

 

How to obtain a marketing authorisation for at medical product in Iceland

 

Mutual recognition procedure in Denmark

 

 

Schedule for the joint nordic tenders postponed


On September 28th the project group for the joint Nordic procurement held an information and dialogue meeting for potential suppliers. Attached you will find the presentation from the information meeting.


Due to input from the suppliers the project group has decided to postpone the schedule for the Nordic tenders. We can already inform you that the period for suppliers to comment on the tender material will be changed to 6 weeks. The 6 week comment period starts, when the preliminary tender material is published.

 

Consequently, we are working on a new schedule and will publish this, once it is finished.

 

- Joint Nordic Tender - Information meeting 28th of September 2018 

 

Summary of information meeting for potential suppliers

 

 

Informations- og dialogmøde

 

Projektgruppen for pilotprojekt på fælles nordiske udbud inviterer til informations- og dialogmøde:

 

- Invitation to information and dialouge meeting

 

- List of Pharmaceuticals

 


Forhistorie

Nordisk Lægemiddel Forum (NFL, bestående af repræsentanter fra Danmark, Norge, Island og Sverige) ønsker at undersøge mulighederne for at gennemføre fælles udbud på lægemidler.

 

Målet er – via et større marked – primært at sikre en bedre forsyningssikkerhed og sekundært at opnå bedre priser.

 

Nordisk Ministerråd følger initiativet.

 

NLF nedsatte en arbejdsgruppe, som i perioden juni til december 2017 gennemførte en foranalyse.

 

Formålet var at


• afdække de juridiske muligheder, hindringer og krav i de enkelte lande
• komme med forslag til organisering og finansiering af et fælles udbud
• komme med forslag til egnede lægemidler
• identificere evalueringsgrundlag og succeskriterier

 

På baggrund af foranalysen besluttede styregruppen for NLF i januar 2018 at gennemføre og evaluere et begrænset antal fælles nordiske udbud på udvalgte lægemidler. Danmark, Norge og Island deltager i udbuddene. Og Sverige deltager som observatør.

  


Formål med fælles nordiske udbud

Målet er som følge af større volumen at opnå større forsyningssikkerhed. Hvis vi sammen med andre lande kan danne et større marked på udvalgte hospitalslægemidler, vil det kunne give en større købermagt. Og det vil blive mere attraktivt for leverandørerne, som derigennem kan byde ind på en større volumen.

 

Det er uvist, hvordan leverandørerne og markedet generelt vil reagere. Derfor er det vigtigt at få afprøvet, hvilke udbudsformer og lægemidler, der egner sig bedst, og hvordan vi håndterer og respekterer forskellighederne i de enkelte lande.     

 

 

Pilotudbud

 

Pilotudbuddene skulle som udgangspunkt omfatte 3 udbud med hver sit formål.

 

Type 1 udbud
Formålet er at opnå udbudserfaringer og bedre tilbudspriser. De udbudte lægemidler er kendetegnet ved en mellemhøj pris, stor omsætning og generisk konkurrence.


Udbudsmetoden indebærer en forudgående markedsafdækning og dialog med leverandører.

 

Type 2 udbud
Formålet er at opnå større forsyningssikkerhed, og at opnå erfaringer med at tilpasse kontraktuelle forhold mellem de nordiske lande. De udbudte lægemidler er ældre lægemidler, som er sygehusforbeholdte i alle tre lande. Priserne er lave, og omsætningen rimelig. Der er stadig konkurrence, men antallet af leverandører falder.


Udbudsmetoden indebærer en forudgående markedsafdækning og dialog med leverandører.

 

Type 3 udbud
Formålet er opnå større forsyningssikkerhed, og at afprøve ”udbud med forhandling” på nordisk basis. De udbudte lægemidler er ældre lægemidler, som er sygehusforbeholdte i alle tre lande.  Der er kun èn leverandør tilbage på markedet.


Udbudsmetoden indebærer en forudgående dialog med leverandøren og kan gennemføres på kortere tid. 

 

  

Status

 

Type 1 udbud
Det har vist sig at være vanskeligt at finde egnede lægemidler til type 1 udbuddet. Det er derfor udsat, indtil egnede lægemidler er fundet.

 

Type 2 udbud
Vi planlægger at publicere to forskellige udbud med hver deres aftalestart. De udbudte lægemidler vil være ældre forsyningskritiske lægemidler. Vi forventer at publicere udbuddene i løbet af efteråret 2018.

 

Type 3 udbud
Der er valgt et lægemiddel, som vi vil forsøge at lave udbud med forhandling på. Det er et ældre lægemiddel, hvor der er en leverandør tilbage på markedet. Vi forventer at publicere udbuddet hen over efteråret 2018.