SAD-lægemidler

Amgros ejer markedsføringstilladelserne til de såkaldte SAD-lægemidler, der dækker særlige behov på danske sygehuse, og som fremstilles lokalt på sygehusapotekerne. Her er vores opgave at udarbejde og vedligeholde den nødvendige dokumentation, der ligger til grund for myndighedsgodkendelsen og for markedsføringstilladelserne.

 

Produktionen opfylder blandt andet nogle vigtige behov i forhold til beredskab og forsyningssikkerhed af lægemidler til sygehusene. Produkterne kaldes også 'den registrerede produktion', fordi lægemidlerne kræver registrering og godkendelse fra Lægemiddelstyrelsen.

  

SAD-sortimentet består af cirka 70 lægemidler. Lægemidlerne udgør blandt andet medicin til behandling af smerter, infektioner og forgiftninger (antidoter) samt midler til væskebehandling og narkose (anæstesi).

 

Du kan finde produktresuméer på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside (www.produktresume.dk). Indlægssedler kan findes på www.indlaegsseddel.dk.
 


Har du oplevet bivirkninger?

 

En bivirkning er en uønsket virkning af et lægemiddel. Alle lægemidler kan give bivirkninger. Det samme lægemiddel kan give bivirkninger hos nogle og ikke hos andre. Det kan være svært at skelne, om de symptomer man mærker er bivirkninger, eller om det er en del af din sygdom. Læs indlægssedlen og kontakt din læge, hvis medicinen påvirker dig på en måde, som du ikke forventer, eller du oplever bivirkninger.


Bivirkninger set i forbindelse med brug af et SAD-lægemiddel kan indrapporteres direkte til Amgros via e-mail til safety@amgros.dk eller ved at kontakte bivirkningsafdelingen på telefon 88713000.

 

Du kan også henvende dig på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside (https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin/meld-en-bivirkning/mennesker/). Her findes et skema beregnet til indberetning af bivirkninger for både patienter og pårørende samt et skema til indberetning for sundhedsprofessionelle (sundhedspersonale).


Har du spørgsmål til indberetning af bivirkninger, kan du kontakte bivirkningsafdelingen i Amgros. Send dit spørgsmål via e-mail (safety@amgros.dk) eller kontakt bivirkningsafdelingen på telefon 88713000.

Sikker medicinering

Hos Amgros bidrager vi til patientsikkerheden. Det sker bl.a. gennem et sikkert etiket-design på alle de lægemidler, der bliver produceret i sygehusapotekernes regi.