Udbud og indkøb

Amgros gennemfører udbud af lægemidler, høreapparater og medicinsk udstyr.

 

I Amgros skal vi styrke og fremme sund konkurrence. Leverandører af medicin og udstyr skal føle sig fair behandlet. De skal også fortsat kunne se perspektiver i at levere en bred palet af produkter til det danske sundhedsvæsen, der i en global sammenhæng er en mindre kunde.


Effektivt it-system

 

Amgros' forretningsprincip bygger på effektiv udnyttelse af it. De specielle e-handelsløsninger er udviklet i samarbejde med de danske sygehusapotekere og er tilpasset de særlige krav, der stilles til handel med og udbud af lægemidler.

 

Alle medicinordrer fra sygehusapotekerne går elektronisk via Amgros til leverandørerne, mens den fysiske leverance går direkte til sygehusene.

sund fornuft

Amgros varetager indkøbet af 99 % af den medicin, der bruges på de offentlige danske sygehuse - og sparede i 2017 det offentlige for ca. 3,1 milliarder kroner.

Udbudsafdelingen er blandt andet bemandet med farmaceuter, der afsøger markedet, forholder sig til nye produkter og ser på muligheden for at substituere eller parallelimportere.