Udvikling

I Amgros lever vi i en verden, som med nye hospitaler, nyt Medicinråd, internationalisering og øgede krav fra myndighederne, hele tiden forandrer sig.

 

Dertil kommer, at vi driver en forretning, hvor vi løbende bliver mødt med nye krav om øget effektivisering som lavere priser, mere transparens, stærkere leverandørstyring og højere produktionskapacitet.

 

I et komplekst landskab med mange aktører og målsætninger er vores fokus at tænke nyt samt at agere smidigt og agilt.  Derfor har vi i Amgros løbende fokus på at udvikle os. Det gælder både i forhold til vores forretning og i interaktionen med vores samarbejdspartnere. Det er nødvendigt, når vi har sat os det mål, at vi vil skabe forudsætninger for mere sundhed.

  


IT og projekt

 

Hos Amgros har vi stor fokus på at lette arbejdet ved at bruge it, hvor det er muligt. Vi sikrer gennem rådgivning og udvikling af løsninger, at både kunder og leverandører tilbydes de nyeste standarder inden for elektronisk samarbejde, handel og logistik.


Vi beskæftiger os blandet med:

 

  • Rådgivning til kunder, leverandører og internt i Amgros vedrørende anvendelsen af it til understøttelse af forretningsbehov
  • Gennemførelse af projekter om informations- og kommunikationsteknologi for Sygehusapotekerne i Danmark
  • Udvikling og support omkring Amgros' elektroniske udbudssystem
  • Udvikling og support af Amgros' egen informations- og kommunikationsteknologi

 

 

Klinisk farmaci


I arbejdet med klinisk farmaci understøtter Amgros en optimal og rationel brug af lægemidler. I det ligger blandt andet, at brugen af lægemidler skal gavne både patienten og samfundet. Det sikrer vi gennem et samarbejde mellem farmaceuter, andre sundhedsprofessionelle og patienten selv.

 

Se videnskabelige publikationer om "Klinisk Farmaci"

 


Patientsikkerhed


Patientsikkerhed er et område som har høj prioritet hos både Amgros og sygehusapotekerne. Vi arbejder blandt andet med patientsikkerhed i relation til medicin og medicinens vej fra leverandør til patient. 


Se videnskabelige publikationer om "Patientsikkerhed"

 


Stabilitet af lægemidler


Mange lægemidler fremstilles eller færdigtilberedes på sygehusapotekerne. Derfor er det nødvendigt for sygehusapotekerne bl.a. at have viden om lægemidlernes holdbarhed efter den håndtering, der finder sted på sygehusapotekerne.


Se videnskabelige publikationer om "Stabilitet af lægemidler"

   

 

Klar-til-brug lægemidler


 Vi arbejder med rationel og sikker håndtering af lægemidler. Det sker under de nedenstående overskrifter:


Fremskaffelse af lægemidler
Sygehusapotekerne og Amgros har en fælles strategi for levering af klar-til-brug-lægemidler. Strategien indbefatter, at sygehusapotekerne og Amgros fremskaffer og leverer klar-til-brug-lægemidler via indkøb fra lægemiddelindustrien og via sygehusapotekernes egenproduktion af lægemidler.

 

Fremstilling af lægemidler

I samarbejde med sygehusapotekerne arbejder Amgros med at udvikle automatiserede løsninger til kobling af antibiotika, fremstilling af kemokure og andre fremtidige klar-til-brug-lægemidler.

Se videnskabelige publikationer om "Klar-til-brug lægemidler"

 

Interesseret?

Hvis du har interesse i at samarbejde eller udveksle erfaringer med os hos Amgros, hører vi meget gerne fra dig. Læs mere om mulighederne for et samarbejde her.