Udvikling af forretningen

I Amgros lever vi i en verden, som med nye hospitaler, nyt Medicinråd, internationalisering og øgede krav fra myndighederne, hele tiden forandrer sig.

 

Dertil kommer, at vi driver en forretning, hvor vi løbende bliver mødt med nye krav om øget effektivisering som lavere priser, mere transparens, stærkere leverandørstyring og højere produktionskapacitet.

 

I et komplekst landskab med mange aktører og målsætninger er vores fokus at tænke nyt samt at agere smidigt og agilt. Samtidig med, at vi sikrer en solid drift. Derfor har vi i Amgros løbende fokus på at udvikle os. Det gælder både i forhold til vores forretning og i interaktionen med vores samarbejdspartnere. Det er nødvendigt, når vi har sat os det mål, at vi vil skabe forudsætninger for mere sundhed.