Klar-til-brug lægemidler

 

Ønske om flere klar-til-brug lægemidler til de danske hospitalspatienter


På sygehusene har de senere års stigende fokus på patientsikkerhed og arbejdsmiljø ført til øget efterspørgsel på klar-til-brug lægemidler. Levering af klar-til-brug læge-midler indebærer, at lægemidler kun kræver minimal håndtering af personalet på de kliniske afdelinger, inden patienten kan modtage behandlingen. Dette vil reducere tidsforbruget til lægemiddelhåndtering i de kliniske afdelinger. Det vil også øge kvaliteten i behandlingen og gavne patientsikkerheden, da klar-til-brug lægemidler er fremstillet under de myndighedskrav, som gælder for lægemiddelfremstilling – en lovgivning som ikke omfatter tilberedning af lægemidler i de kliniske afdelinger.

 

Det betyder f.eks. at lægemidlerne er etiketteret korrekt helt frem til brug ved patienten, hvorved risiko for forvekslinger reduceres og muligheden for elektronisk at dokumentere den anvendte lægemiddelbehandling øges.


Via løbende dialog med lægemiddelindustrien forsøger sygehusapotekerne og Amgros at tilvejebringe klar-til-brug løsninger. Industrien er lydhør overfor problematikken, og der findes også flere eksempler på industrielt fremstillede klar-til-brug lægemidler i f.eks. sprøjter. Men der er stadig mange områder, hvor løsninger savnes f.eks. til børn og på anæstesiområdet.

 
I efteråret 2010 er der gennemført en pilotundersøgelse af behovet for fyldte sprøjter på flere hospitaler i Danmark. Undersøgelsen demonstrerede ønske om levering af flere forskellige produkter.

 

Undersøgelsens resultat kan fås ved henvendelse til Helle Bräuner, teamleder, CBA, på telefon +45 60 72 18 11 eller via mail hbr@amgros.dk


Ønske om flere klar-til-brug lægemidler til brug på de danske børne- og neonatalafdelinger


Sygehusapotekerne ønsker at bidrage til at optimere patientsikkerheden, bedre arbejdsmiljøet, minimere spild og kassation samt forbedre logistikkæden. Dette skal bl.a. ske ved levering af klar-til-brug (KTB) lægemidler, og på den baggrund blev denne analyse af behovet for KTB lægemidler igangsat.


Formålet med denne analyse er at identificere konkrete behov for og løsningsforslag til KTB lægemidler på bl.a. børne- og neonatalafdelingerne i Danmark.


Via løbende dialog med lægemiddelindustrien forsøger sygehusapotekerne og Amgros at tilvejebringe klar-til-brug løsninger. Industrien er lydhør overfor problematikken, og der findes allerede nu også flere eksempler på industrielt fremstillede klar-til-brug lægemidler i f.eks. sprøjter. Men der er stadig mange områder eksempelvis til børn, hvor løsninger savnes.


I løbet af foråret/sommeren 2011 er der gennemført en analyse af behovet for KTB lægemidler på landets børne- og neonatalafdelinger sammen med sygehusapoteket. Analysen demonstrerede ønske om levering af flere forskellige KTB produkter.

 

Du kan få analysens resultat ved at henvende dig til Helle Bräuner, teamleder, CBA, på telefon +45 60 72 18 11 eller via mail hbr@amgros.dk.