KLINISK FARMACI

I henholdsvis 2008 og 2013 er omfanget, udbredelsen og indholdet i den kliniske farmaci på de danske sygehusapoteker beskrevet.

 

Klinisk farmaci anno 2008 blev formidlet dels som en rapport og dels i form af en poster ved European Association of Hospital Pharmacy (EAHP) kongressen i Barcelona i 2009.

Se poster: Status on Clinical Pharmacy

 

Klinisk farmaci anno 2013 blev formidlet som en rapport. Hent rapporten her

 

 

LRP databasen

På opfordring fra kliniske farmaceuter på sygehusapoteker i Danmark blev den lægemiddelrelaterede problem (LRP) database oprettet i 2010. Formålet med LRP-databasen var at skabe et redskab til elektronisk dokumentation af lægemiddelrelaterede problemer i forbindelse med klinisk farmaceutiske interventioner. Kvaliteten af databasen er blevet undersøgt og publiceret:

 

Se artikel: A national drug related problems database: evaluation of use in practice, reliability and reproducibility

 

Se artikel: Validity and representativity of a national DRP database

 

Se poster: Validity and representativity of a national DRP database

 

De lægemiddelrelaterede problemer der er registreret i LRP-databasen i løbet af de første tre år efter oprettelsen er beskrevet i en artikel:

 

Se abstract: Characterization of drug-related problems identified by clinical pharmacy staff at Danish hospitals

 

 

Screening for metabolisk syndrom i psykiatrien

Projektet om det metaboliske syndrom i psykiatrien havde til formål at evaluere effekten af en klinisk farmaceutisk intervention, der skulle understøtte implementering af screening for det metaboliske syndrom på en psykiatrisk afdeling.

 

Se abstract:Outreach visits by clinical pharmacists improve screening for the metabolic syndrome among mentally ill patients


Se poster: Clinical pharmacists improve screening for the metabolic syndrome at a psychiatric ward

 

 

Screening for risikolægemidler

Det nationale projekt om screening for risikolægemidler var det første nationale projekt med deltagelse af alle kliniske farmaceuter på sygehusapoteker på tværs i Danmark. Projektet havde til formål at undersøge effekten af en klinisk farmaceutisk screeningsservice af risikolægemidler:

 

Se abstract: Evaluation of a controlled, national collaboration study on a clinical pharmacy service of screening for risk medications

 

Se posterA clinical pharmacy screening service of risk medications showed room for improvement

 

 

Terminologi-afklaring af klinisk farmaci begreber

Projektet om terminologi-afklaring havde til formål at skabe en national referenceramme for begreberne Medicinanamnese, Medicinafstemning, Medicingennemgang og Ordinationsgennemgang, således at kliniske farmaceuter og farmakonomer bedre kan kommunikere med hinanden om de indbefattede ydelser og opgaver i det daglige arbejde på hospitalsapotekerne.

 

Se abstract: Udvikling af patientspecifikke begreber vedrørende medicin er en udfordring for alle sundhedsprofessionelle