Omkostningsmodel

Vi sætter kroner på sparet tid

 


Kan det betale sig at udskifte traditionelle lægemidler med dyrere klar-til-brug lægemidler?

 

Det er svært at svare på. For så skal man vurdere, hvor meget sparet tid er værd. Vi har gjort forsøget.

 

Vi har efterprøvet en omkostningsmodel, som såvel regioner, sygehusledelser og medicinalindustrien kan bruge til at vurdere økonomien i de behandlingsforløb, hvor det fagligt eller praktisk set giver god mening at bruge KTB-lægemidler.

 

Modellen giver en mere nuanceret vurdering af omkostningerne, så vi ikke alene vurderer prisen på lægemidlet, men også potentielle besparelser og merudgifter, der knytter sig til brugen af KTB-lægemidlet.


Projektet ”Klar-til-brug medicinløsninger: Analyse af muligheder, udfordringer og økonomisk potentiale”, blev i efteråret 2014 sat i gang i samarbejde mellem Sygehusapotek Fyn, Hospitalsapoteket Region Midtjylland, Danske Regioner og Amgros med støtte fra Erhvervs- og Vækstministeriet.

 

Læs projektrapporten her
Læs om omkostningsmodellen her

Læs engelsk summery her


Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Helle Bräuner, teamleder, CBA, på mail: hbr@amgros.dk eller telefon: +45 6072 1811