Patientsikkerhed

Evaluering af nyt etiketdesign til SAD-LÆGEMIDLER

 

Studiet havde til formål at undersøge det udviklede SAD etiketdesign i forhold til patientsikkerhed i medicineringsprocessen.

 

Se artikel: Patient safety in drug label design: analysis of reported adverse events before and after introducing a new label design

 

Se abstract:Identifying Facilitators and Barriers for Patient Safety in a Medicine Label Design System Using Patient Simulation and Interviews

 

 

Lægemiddelregning og e-læring på børneafdelinger

 

Se poster: Use of an E-learning program for improvement of paediatric nurses' dose calculation skills

 

OVERVÅGNING OG BIVIRKNINGER

 

I Amgros arbejder vi nøje med at overvåge bivirkninger og sikkerhed af vores lægemidler (SAD-lægemidler). Vi vurderer løbende om virkningen af lægemidlerne står i forhold til de bivirkninger, vi modtager (vurdering af fordele og ulemper). Hvis der ved denne vurdering kommer oplysninger om nye bivirkninger eller en ændring i forekomsten af kendte bivirkninger, vil lægemidlets produktresumé og indlægsseddel blive ændret. På den måde bidrager arbejdet med bivirkninger til at højne den information, vi kan give om lægemidlerne og dermed øges patientsikkerheden.


Vi modtager bl.a. indberetninger af bivirkninger fra læger, sygeplejersker, farmaceuter, sygehusapoteker og Lægemiddelstyrelsen. Det er disse indberetninger, der er medvirkende til at danne grundlag for den løbende overvågning og vurdering af lægemidlernes sikkerhedsprofil, som vi foretager.