Stabilitet af lægemidler

Stabilitet for lægemidler, som sygehuspotekerne leverer 

 

Sygehusapotekerne færdigtilbereder de registrerede lægemidler til patienterne, så de er klar til brug. Det kan for eksempel være et lægemiddel til kræft, der færdigtilberedes til patienten i en infusionspose. Når lægemidlerne er klar til brug, har de en vis holdbarhed eller stabilitet. Hvis det for eksempel er en infusionspose med lægemiddel til en patient, der skal have hjemmebehandling, skal man være sikker på, at lægemidlet er stabilt i hele perioden fra det er færdigtilberedt på sygehusapoteket, og ind til det skal bruges.

Når man taler om, at et lægemiddel er stabilt skal det være fysisk- og kemisk stabilt. Det betyder, at det ikke må nedbrydes- eller omdannes til et andet stof. Det skal også være mikrobiologisk stabilt, så det ikke angribes af bakterier. Og endelig må emballagen for lægemidlet ikke afgive uønskede stoffer til lægemidlet.

 

 

Lægemidlets emballage

 

Det er vigtigt, at der er forligelighed mellem emballagen og det lægemiddel, som emballagen opbevarer. Hvis der ikke er forligelighed, kan man risikere, at kemiske stoffer fra emballagen går over i lægemidlet. Problemet er størst for plastemballage. Men vi kender det også fra hverdagssituationer, hvor mange forbrugere efterhånden har en øget opmærksomhed på for eksempel blødgører fra drikkeflasker. De kemiske stoffer, som plast afgiver, er ofte skadelige og kan blandt andet være hormonforstyrrende.


Amgros og sygehusapotekerne sikrer derfor patientsikkerheden gennem fortsatte undersøgelser og test af emballager i kombination med lægemidler.