Aktuelt

Anvendelse af forløbsdata i sundhedsøkonomiske analyser

 

Amgros har tydeliggjort rammen for anvendelse af forløbsdata i forhold til parametrisering og ekstrapolering af den type studiedata, for at understøtte en større ensformighed og kvalitet i de sundhedsøkonomiske ansøgninger.

 

Bilaget Anvendelse af forløbsdata i sundhedsøkonomiske analyser findes under menupunktet ’Om processen’.

 

23. november 2018


---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rammer for tidshorisonten i økonomiske analyser for nye lægemidler og indikationsudvidelser


Amgros har ændret i rammen for tidshorisonter i Metodevejledningen for omkostningsanalyser for nye lægemidler og indikationsudvidelser.


Metodevejledningen er opdateret til følgende:


”Analysens tidshorisont skal være så lang, at alle vigtige forskelle i omkostninger mellem alternativerne opfanges. Det vil sige, at tidshorisonten for analysen skal være så lang, at yderligere forlængelse ikke vil påvirke resultatet i betydelig grad.”

 

30. august 2018


---------------------------------------------------------------------------------------------


Vurdering af økonomiske analyser af nye lægemidler og indikationsudvidelser

 

Fremover, når Amgros modtager de økonomiske analyser, som ansøger har indsendt som en del af ansøgningen til Medicinrådets, vil Amgros umiddelbart derefter vurdere, hvorvidt de økonomiske analyser overordnet set er af en kvalitet, der kan accepteres. Såfremt analysen ikke har den fornødne kvalitet, meddeler Amgros ansøger, at en ny eller revideret økonomisk analyse skal indsendes.Samtidig foretager Medicinrådets sekretariat en indledende vurdering af den kliniske del af ansøgningen. Når både Amgros og Medicinrådets sekretariat har foretaget den indledende vurdering, meddeler Medicinrådets sekretariat ansøger om, hvorvidt ansøgningen betragtes som endeligt modtaget.

 

Se uddybende procesbeskrivelser her.

 

16. april 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Morgenmøde om sundhedsøkonomi

Amgros invitererede interesserede til morgenmøde om Amgros’ arbejde i relation til processerne for vurdering af nye lægemidler og terapiområder i Medicinrådet.


På morgenmødet orienterede vi om følgende:


• Proces for terapiområdevurderinger samt anvendelse af behandlingsrelaterede omkostninger i vurderingerne
• Proces for indsendelse og vurdering af omkostningsanalyser af nye lægemidler og indikationer


Målgruppen var alle interessenter, der ikke allerede var velbevandrede i Amgros’ processer for terapiområder og nye lægemidler. Indholdet på mødet adskilte sig ikke væsentligt fra tidligere orienteringsmøder, hvor vi har præsenteret processerne. Var man allerede bekendt med Amgros’ processer, fra vores forårsmøde, ville man kunne genkende en del.


Mødet fandt sted torsdag den 23. november 2017 kl. 8.30 – 10.00 i Regionernes Hus, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø.

 

Du kan læse slides fra mødet her

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

  

Orienteringsmøde om Medicinrådet

Amgros inviterede interesserede lægemiddelleverandører til orienteringsmøde onsdag den 15. marts 2017 om de opgaver, vi skal løse i relation til Medicinrådet.

 

Her kan du læse slides fra mødet.