Aktuelt

Morgenmøde om sundhedsøkonomi

Amgros inviterer interesserede til morgenmøde om Amgros’ arbejde i relation til processerne for vurdering af nye lægemidler og terapiområder i Medicinrådet.


På morgenmødet vil vi orientere om følgende:


• Proces for terapiområdevurderinger samt anvendelse af behandlingsrelaterede omkostninger i vurderingerne
• Proces for indsendelse og vurdering af omkostningsanalyser af nye lægemidler og indikationer


Målgruppen er alle interessenter, der ikke allerede er velbevandrede i Amgros’ processer for terapiområder og nye lægemidler. Indholdet på mødet vil ikke adskille sig væsentligt fra tidligere orienteringsmøder, hvor processerne er præsenteret. Er man allerede bekendt med Amgros’ processer, fra vores forårsmøde, vil man kunne genkende en del.


Mødet finder sted torsdag den 23. november 2017 kl. 8.30 – 10.00 i Regionernes Hus, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø.


Tilmelding til orienteringsmødet skal ske til Amgros på amgros@amgros.dk senest den 15. november 2017. Tilmeldingen skal indeholde følgende oplysninger for samtlige tilmeldte:

 

• Firmanavn
• Titel
• Navn
• E-mail

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Orienteringsmøde om Medicinrådet

Amgros inviterede interesserede lægemiddelleverandører til orienteringsmøde onsdag den 15. marts 2017 om de opgaver, vi skal løse i relation til Medicinrådet.

 

Her kan du læse slides fra mødet.