Baggrund

Medicinrådet gik i luften 1. januar 2017. Medicinrådet vurderer, om nye lægemidler og nye indikationer kan anbefales som standardbehandling og udarbejder fælles regionale behandlingsvejledninger.
Læs mere her: www.medicinraadet.dk

Amgros understøtter Medicinrådet, så det kan træffe de bedst mulige beslutninger. Det betyder i praksis, at vi inden for nye lægemidler og indikationer bidrager med sundhedsøkonomi i form af økonomiske evalueringer samt forhandling.

Inden for terapiområderne bistår Amgros Medicinrådet med sundhedsøkonomi for ligestillede lægemidler og med at gennemføre udbud. Dertil kommer, at Amgros leverer monitoreringsrapporter til Medicinrådet.