Afrapporteringer

ProduktnavnVirksomt stofIndikationRapporterDato for beslutning i Medicinrådet
Translarna Ataluren Duchennes muskeldystrofi

Beslutningsgrundlag

 

 

 

12-12-2018
Cimzia Certolizumab pegol Moderat til svær plaque psoriasis

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

12-12-2018
Taltz Ixekizumab Psoriasisartrit

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

12-12-2018
Alofisel Darvadstrocel Komplekse perianale fistler hos voksne patienter med inaktiv eller let aktiv luminal Crohns sygdom

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

12-12-2018
Tafinlar+Mekinist Dabrafenib+Trametinib Adjuverende modermærkekræft

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

12-12-2018
Opdivo Nivolumab Adjuverende modermærkekræft

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

14-11-2018
Holoclar Holoclar Limbal stamcellemangel

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

10-10-2018
Carbometyx Carbozantinib Nyrecellekarcinom

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

10-10-2018
Perjeta Pertuzumab HER2+ brystkræft

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

10-10-2018
Adynovi Rurioctocoq alfa pegol Hæmofili A

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

13-09-2018
Prevymis Letermovir Cytomegalovirus reaktivering hos HSCT

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

15-08-2018
Tecentriq Atezolizumab Lungekræft

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

15-08-2018
Adcetris Brentuximab vedotin Kuntant T-celle-lymfon

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

15-08-2018
Lamzede Velmanase alfa Alfa mannosidosis

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

28-06-2018
Jinarc Tolvaptan ADPKD

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

28-06-2018
Hemlibra Emicizumab Hæmofili A

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

28-06-2018
Ocrevus Ocrelizumab RMS

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

28-06-2018
Zytiga Abirateron acetat mHSPC

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

28-06-2018
Xermelo Telotristat ethyl Carcinoid syndrom

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

30-05-2018
Alecensa Alectinib ALK-positiv NSCLC

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

30-05-2018
Besponsa Inotuzumab ozogamicin Lymfatisk leukæmi

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

30-05-2018
Fasenra Benralizumab Svær astma

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

30-05-2018
Lutathera Lutetium-177-Dotatate GEP-NET

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

30-05-2018
Ocrevus Ocrelizumab Primær progressiv multipel sklerose

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

30-05-2018
RoActemra Tocilizumab GCA

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

24-04-2018
Tecentriq Atezolizumab Blærekræft

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

24-04-2018
Kisqali Ribociclib Lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

23-04-2018
Revlimid Lenalidomid Vedligeholdelsesbehandling til myelomatose

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

15-03-2018
Kyntheum Brodalumab Psoreasis

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

15-03-2018
Tremfya Guselkumab Psoreasis

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

15-03-2018
Gazyvaro Obinutuzumab Follikulært lymfom

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

07-02-2018
Xeljanz Tofacitinib Reumatoid artrit

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

07-02-2018
Dupixent Dupilumab Atopisk dermatitis

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

30-01-2018
Maviret Glecaprevir+pibrentasvir Kronisk HCV

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

30-01-2018
Rydapt Midostaurin Akut myeloid leukæmi

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

30-01-2018
Stivarga Regorafenib Hepatocellulært karcinom

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

30-01-2018
Keytruda Pembrolizumab Blærekræft

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

13-12-2017
Opdivo Nivolumab Blærekræft

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

13-12-2017
Refixia Nonacog beta pegol Hæmofili B

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

Tillæg til Refixia

 

13-12-2017
Mavenclad Cladribin Multipel sklerose

Beslutningsgrundlag

 

Afrapportering

 

09-11-2017
Spinraza Nusinersen 5q Spinal muskelatrofi

Beslutningsgrundlag

 

Beslutningsgrundlag v.2 (30/1-18)

 

Afrapportering

 

12-10-2017