Forhandling

Amgros påbegynder prisforhandlingen med leverandøren, når Medicinrådet har truffet beslutning om et lægemiddels merværdi. Efter forhandlingen udarbejdes en indstilling til Medicinrådet om, hvorvidt et lægemiddel kan tages i brug som standardbehandling. Indstillingen baseres på, om lægemidlets merværdi og lægemidlets meromkostninger med den forhandlede pris står i rimeligt forhold til den standardbehandling, lægemidlet sammenlignes med.


Forhandlingen tager således udgangspunkt i lægemidlets kliniske merværdi fra Medicinrådet samt lægemidlets meromkostninger og budgetkonsekvenser vurderet i Amgros. Under forhandlingen diskuteres kontraktuelle forhold, og inden forhandlingen afsluttes underskrives en kontrakt på forhandlingsresultatet.


I Amgros er der 3 forhandlerteams, hvert bestående af en forhandler, en sundhedsøkonom og en lægemiddelfaglig specialist. Leverandøren vil møde et af disse forhandlerteams ved forberedende dialogmøder og under selve forhandlingen. Forhandlingen strækker sig over 14 dage, hvorefter indstillingen sendes til Medicinrådet.


Medicinrådet beslutter derefter endeligt, om lægemidlet skal anbefales som standardbehandling på baggrund af den samlede evidens samt indstillingen fra Amgros.


Hvis Medicinrådet ikke anbefaler lægemidlet som standardbehandling, fordi lægemidlet er prissat for højt, kan forhandlingerne genoptages 3 måneder senere ved at kontakte Amgros direkte.