UDBUD PÅ HØREAPPARATER OG BATTERIER

Amgros udbyder og indkøber høreapparater på vegne af regionerne, for at sikre de bedste betingelser for levering af høreapparater til offentlige høreklinikker og andre, der ordinerer og tilpasser høreapparater for det offentlige. De offentlige klinikker på sygehusene udleverer ca. 75.000 høreapparater om året og har - i modsætning til de private klinikker - ansvaret for høreapparater til børn og for komplicerede høretab. Den årlige omsætning af høreapparater er 120 millioner kroner fordelt på 20 offentlige klinikker samt et antal udvalgte private høreklinikker. Herudover udbyder Amgros batterier til høreapparater.


Sikrer bredde og kvalitet

Amgros' opgave er at sikre tilstrækkelig bredde og kvalitet samt en ensartet og ligeværdig behandling over hele landet.


For leverandører

Udbud på høreapparater, batterier til høreapparater gennemføres i henhold til udbudsdirektivet og den nye udbudslov, som trådte i kraft den 1. januar 2016.

 

MERE OM UDBUD

Gå direkte til EU Supply