UDBUD PÅ MEDICINSK UDSTYR

I samarbejde med Regionernes Fællesindkøb (RFI) har Amgros igangsat pilotprojekter på udvalgte områder, herunder udbud af kæbekirurgiske implantater, knoglecement og elastomeriske pumper.
Målet med en udbredelse af fællesregionale udbud er at skabe en mere effektiv ressourceanvendelse. Amgros har mange års erfaring med at sammensætte tværregionale ekspertråd og fungere som en uafhængig og neutral platform inden for udbud af lægemidler - en erfaring, som vi tager med os i arbejdet med pilotprojekterne.


Sikrer bredde og kvalitet
Amgros' opgave er at sikre tilstrækkelig bredde og kvalitet samt en ensartet og ligeværdig behandling over hele landet.


For leverandører
Udbud på medicinsk udstyr gennemføres i henhold til udbudsdirektivet og den nye udbudslov, som trådte i kraft den 1. januar 2016.

MERE OM UDBUD

Gå direkte til EU Supply