Nye lægemidler


Medicinrådet vurderer, om det kan anbefale nye lægemidler og nye indikationer på et eksisterende lægemiddel som standardbehandling på de danske sygehuse. Amgros forhandler priser på nye lægemidler.

Medicinrådet skal fra 1. januar 2021 bruge den internationalt anerkendte måleenhed QALY (kvalitetsjusterede leveår) til at vurdere ny medicins effekt. QALY bruges i flere lande omkring os, heriblandt i England, Norge og Sverige.

QALY (kvalitetsjusterede leveår) er et standardiseret mål, der kombinerer livskvalitet og overlevelse i ét. QALY kan således anvendes til at sammenligne sundhedsforbedringer på tværs af forskellige sygdomme, behandlingsformer og indsatsområder.

Fordelene ved at anvende QALY er bl.a., at der er bedre mulighed for at kunne sammenligne effekten af ny medicin på tværs af forskellige sygdomme, og derigennem kan der sikres større gennemsigtighed i Medicinrådets anbefalinger. Læs mere om QALY på Medicinrådets hjemmeside.

Når Medicinrådet har foretaget en sundhedsøkonomisk evaluering af et nyt lægemiddel, vil Amgros forhandle prisen på lægemidlet med ansøgeren. Læs mere om forhandlingsprocessen her .

På baggrund af Medicinrådets sundhedsøkonomiske evaluering af det nye lægemiddel og den forhandlede pris, beslutter Medicinrådet, om lægemidlets pris står i rimeligt forhold med dets effekt, og dermed om lægemidlet skal anbefales som mulig standardbehandling.

Læs mere om ansøgningsprocessen hos Medicinrådet her.


Sundhedsøkonomiske analyser overtages af Medicinrådet

Fra den 1. januar 2020 har Medicinrådets sekretariat overtaget opgaven med at vurdere de sundhedsøkonomiske analyser i forbindelse med Medicinrådets anbefalinger af nye lægemidler og indikationer.

Det betyder, at fremover skal spørgsmål til den økonomiske del af ansøgninger om nye lægemidler og indikationer stilles til Medicinrådets sekretariat.

Når Medicinrådet har vurderet lægemidlets kliniske merværdi, forhandler Amgros fortsat prisen på lægemidlet.

Læs nyheden her

LÆS MERE

Nye lægemidler

Forhandling af prisen

Når Medicinrådet har foretaget en sundhedsøkonomisk evaluering af et nyt lægemiddel, forhandler Amgros prisen på lægemidlet. Det gør vi for at opnå et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske effekt og dets omkostninger sammenlignet med eksisterende standardbehandling. Medicinrådet beslutter efterfølgende, om det vil anbefale lægemidlet som mulig standardbehandling på de offentlige sygehuse.

LÆS MERE

Asbjørn Lydert Hansen

Teamleder

Jeg er teamleder for enheden Nye Lægemidler, der er ansvarlige for, at nye lægemidler ibrugtages på en økonomisk bæredygtig måde.