Forhandling af prisen


Når Medicinrådet har foretaget en sundhedsøkonomisk evaluering af et nyt lægemiddel, forhandler Amgros prisen på lægemidlet. Det gør vi for at opnå et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske effekt og dets omkostninger sammenlignet med eksisterende standardbehandling. Medicinrådet beslutter efterfølgende, om det vil anbefale lægemidlet som mulig standardbehandling på de offentlige sygehuse.

Når Medicinrådet har foretaget en sundhedsøkonomisk evaluering af et nyt lægemiddel, forhandler Amgros med ansøgeren.

Formålet med forhandlingerne er at nå til enighed om et prisniveau, der giver et rimeligt forhold mellem lægemidlets effekt og dets omkostninger i forhold til den nuværende standardbehandling.

Amgros baserer forhandlingen på Medicinrådets vurderingsrapport.

Efter forhandlingen med ansøger udarbejder Amgros et forhandlingsnotat til Medicinrådet. Notatet indeholder forhandlingens resultat samt Amgros’ vurdering af prisniveauet i forhold til det eksisterende marked.

Medicinrådet beslutter derefter endeligt, om det vil anbefale, at de offentlige sygehuse tager lægemidlet i brug som mulig standardbehandling.

FORHANDLINGSPROCESSEN

Forhandlingen kan begynde, når Medicinrådets vurderingsrapport bliver sendt i høring hos ansøgeren. Det sker som regel tolv uger efter ansøgningstidspunktet. Typisk varer selve forhandlingsforløbet 14 dage. Her har vi både afsat tid til administration samt forhandlingsmøder.

Har en ansøger brug for at indlede en dialog med Amgros inden selve forhandlingen, er vi åbne over for det. Det kan blandt andet være relevant for ansøgere, der ikke tidligere har søgt om at få godkendt et lægemiddel i Medicinrådet.

VORES TEAM

Amgros har to teams, der forhandler priserne på nye lægemidler. Hvert team består af en forhandler og en sundhedsøkonom. Vi udvælger en fast kontaktperson til forhandlingsprocessen for hvert lægemiddel.

Læs mere

Forhandling af prisen

Nye lægemidler

Hvis et nyt lægemiddel skal komme i betragtning som standardbehandling på de offentlige danske sygehuse, skal Medicinrådet først vurdere og anbefale det.

LÆS MERE
Forhandling af prisen

Prisforhandling og udbud

Amgros varetager indkøbet af stort set alle de lægemidler, de offentlige danske sygehuse bruger. Det er vores opgave at tilrettelægge udbud på lægemidler, så vi dækker sygehusenes behov samtidig med, at vi skærper konkurrencen mest muligt.

LÆS MERE