Forhandling af prisen


Når Medicinrådet har vurderet lægemidlets kliniske merværdi, forhandler Amgros prisen på lægemidlet. Det gør vi for at opnå et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi og meromkostninger sammenlignet med eksisterende standardbehandling. Medicinrådet beslutter efterfølgende, om det vil anbefale lægemidlet som standardbehandling på de offentlige sygehuse.

Når Medicinrådet har fastlagt et nyt lægemiddels kliniske merværdi, forhandler Amgros med ansøgeren. Formålet med forhandlingerne er at nå til enighed om et prisniveau, der giver et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi og dets meromkostninger i forhold til standardbehandling.

Amgros baserer forhandlingen på to parametre. Dels Medicinrådets vurdering af lægemidlets kliniske merværdi, og dels vurderingen af lægemidlets meromkostninger.
Efter forhandlingen med ansøger udarbejder Amgros en rapport til Medicinrådet. Den indeholder forhandlingens resultat.

Medicinrådet beslutter derefter endeligt, om det vil anbefale, at de offentlige sygehuse tager lægemidlet i brug som mulig standardbehandling.

FORHANDLINGSPROCESSEN

Forhandlingen kan begynde, når den endelige kliniske merværdi ved lægemidlet er fastlagt af Medicinrådet offentliggjort. Det sker som regel otte uger efter ansøgningen. Typisk varer selve forhandlingsforløbet 14 dage. Her har vi både afsat tid til administration samt forhandlingsmøder.

VORES TEAM

Amgros har to teams, der forhandler priserne på nye lægemidler. Hvert team består af en forhandler og en sundhedsøkonom. Vi udvælger en fast kontaktperson til forhandlingsprocessen for hvert lægemiddel.

Læs mere

Forhandling af prisen

Nye lægemidler

Hvis et nyt lægemiddel skal komme i betragtning som standardbehandling på de offentlige danske sygehuse, skal Medicinrådet først vurdere det.

LÆS MERE
Forhandling af prisen

Prisforhandling og udbud

Amgros varetager indkøbet af stort set alle de lægemidler, de offentlige danske sygehuse bruger. Det er vores opgave at tilrettelægge udbud på lægemidler, så vi dækker sygehusenes behov samtidig med, at vi skærper konkurrencen mest muligt.

LÆS MERE
Forhandling af prisen

Sundhedsøkonomi

Fra den 1. januar 2020 har Medicinrådet overtaget opgaven fra Amgros med at vurdere de sundhedsøkonomiske analyser.

LÆS MERE

Lise Grove

Direktør

Min opgave er at sikre ensartet tilgang til behandling i regionerne, mulighed for nyeste behandlingsformer samt mest mulig sundhed for pengene.

Lasse Lund Gundtoft

Forhandler

Jeg arbejder som forhandler af nye lægemidler, og jeg koordinerer Amgros´ aktiviteter i forhold til Medicinrådet.