Sundhedsøkonomi


Fra den 1. januar 2020 har Medicinrådet overtaget opgaven fra Amgros med at vurdere de sundhedsøkonomiske analyser

MEDICINRÅDET OG AMGROS

Når en leverandør ønsker at få anbefalet et nyt lægemiddel til mulig standardbehandling på de offentlige danske sygehuse, skal Medicinrådet først vurdere det. På baggrund af en ansøgning fra leverandøren vurderer Medicinrådet, hvilken klinisk merværdi behandlingen med det nye lægemiddel tilfører og hvilke omkostninger, der er forbundet med den nye behandling.

Fra den 1. januar 2020 har Medicinrådet overtaget opgaven fra Amgros med at vurdere de sundhedsøkonomiske analyser. Læs mere på Medicinrådets hjemmeside.

De sundhedsøkonomiske analyser og den kliniske merværdi ved lægemidlet danner grundlag for en prisforhandling mellem leverandøren og Amgros.


Sundhedsøkonomiske analyser overtages af Medicinrådet

Fra den 1. januar 2020 har Medicinrådets sekretariat overtaget opgaven med at vurdere de sundhedsøkonomiske analyser i forbindelse med Medicinrådets anbefalinger af nye lægemidler og indikationer.

Det betyder, at fremover skal spørgsmål til den økonomiske del af ansøgninger om nye lægemidler og indikationer stilles til Medicinrådets sekretariat.

Når Medicinrådet har vurderet lægemidlets kliniske merværdi, forhandler Amgros fortsat prisen på lægemidlet.

Læs nyheden her

Læs mere

Sundhedsøkonomi

Forhandling af prisen

Når Medicinrådet har vurderet lægemidlets kliniske merværdi, forhandler Amgros prisen på lægemidlet. Det gør vi for at opnå et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi og meromkostninger sammenlignet med eksisterende standardbehandling.

LÆS MERE

Sune Lindgaard

Chef

Jeg er ansvarlig for driften og udviklingen af Business intelligence og sundhedsøkonomi. Jeg sikrer, at afdelingen stolt kan sige, vi er den samarbejdspartner, der får tingene til at lykkes.