AMGROS STYRKER INDSATS FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD


Amgros har ikke alene fået en politik for ansvarlig virksomhedsadfærd. Vi har også etableret et nyt set up for, hvordan man henvender sig med mistanke om negative indvirkninger på menneskerettigheder og miljø i relation til vores forretning. Og fået en klar proces for, hvordan vi vil følge op på, om vores forretningsrelationer lever op til vores krav.

19. JUNE 2024

Det er ikke nyt, at Amgros stiller krav om ansvarlig virksomhedsadfærd. Det fremgår allerede af vores rammeaftaler for lægemidler og høreapparater. Det nye er, at vi nu har etableret en række klare procedurer for, hvordan vi arbejder meget mere fokuseret med dette område.

For det første har Amgros´ direktion - bakket op af bestyrelsen - godkendt en politik for ansvarlig virksomhedsadfærd. Det betyder, at vi i vores forretning vil arbejde aktivt for at forebygge eller afbøde negative indvirkninger på menneskerettigheder og miljø.

Et vigtigt skridt i dette arbejde er, at vi har etableret en ny rapporteringskanal, som vi kalder Speak Up. Via den kan man henvende sig til os, hvis man har en mistanke om, at vi forårsager, bidrager til eller er direkte forbundet med negative indvirkninger på menneskerettigheder og miljø – enten i vores egen drift eller i vores forsyningskæder. 

- Det har hele tiden været muligt at henvende sig til Amgros, hvis man har haft formodning om negative indvirkninger på menneskerettigheder og miljø. Men med vores nye Speak Up har vi fået en klar proces for henvendelser, som følger FN´s og OECD´s retningslinjer. Det giver os vigtig information, så vi har mulighed for at reagere, siger Flemming Sonne, administrerende direktør i Amgros.

VI FØLGER OP OG GÅR I DIALOG

Forud er gået et større arbejde med at identificere de væsentligste risici for negative indvirkninger i vores forsyningskæde. Med vores politik for ansvarlig virksomhedsadfærd, risikovurdering og rapporteringskanal ”Speak Up” samt interne due diligence-procedurer, har vi nu implementeret en proces for, hvordan vi håndterer ansvarlig virksomhedsadfærd i Amgros.

Vores proces for at følge op på vores krav om ansvarlig virksomhedsadfærd står på to ben. 

Dels vil vi løbende følge op på udvalgte leverandører. Det gør vi både for at sikre os, at de lever op til vores rammeaftaler, men også for at lære, hvordan leverandørerne arbejder med ansvarlig virksomhedsadfærd. Dels vil vi som sagt håndtere konkrete sager på baggrund af eksterne henvendelser. 

Mange leverandører er allerede godt i gang med at se på, hvordan deres virksomhed påvirker miljø og menneskerettigheder. Derfor ønsker vi ikke at give disse leverandører unødigt arbejde ved at pålægge dem et bestemt format til dokumentation. Både vi og vores leverandører har brug for mere viden og erfaring. 

- I sidste ende handler det om, at vi i vores arbejde med at skabe mere sundhed for danske patienter hverken forringer sundheden hos medarbejdere i forsyningskæden eller for beboere i omkringliggende lokalsamfund i indlandet som i udlandet. 

SÆRLIG FORPLIGTELSE SOM FORVALTER AF OFFENTLIGE MIDLER

Allerede sidste år skærpede vi kravene til ansvarlig virksomhedsadfærd i vores nuværende rammeaftale. Alle vores leverandører af lægemidler og høreapparater skal derfor have en due diligence proces på plads. Det betyder, at de i overensstemmelse med FN’s og OECD’ retningslinjer skal kunne identificere, forebygge og afhjælpe aktuelle og mulige negative påvirkninger af menneskerettigheder, miljø og antikorruption.

- Amgros forsyner de offentlige hospitaler med lægemidler for cirka 10 milliarder kroner om året. Mange af de produkter, vi køber ind, bliver produceret i mange forskellige lande under meget forskellige forhold. Som forvalter af offentlige midler har vi en særlig forpligtelse til at følge internationale retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd. Derfor har det været helt naturligt og nødvendigt at stramme kravene til netop dette område i vores rammeaftale. Jeg er meget tilfreds med, at vi nu også har klare processer og strukturer for, hvordan vi følger op, siger Flemming Sonne.

Læs mere om ansvarlig virksomhedsadfærd i Amgros

Læs vores ambition for mere bæredygtig forsyning

Karen Torgny

Seniorspecialist- kommunikation

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.

 

Sofie Pedersen

Seniorspecialist

Jeg er ansvarlig for Amgros’ bæredygtighedsstrategi. Jeg arbejder med at fremme bæredygtighed i Amgros’ forretning og dagligdag i dialog og samarbejde med mine kollegaer og Amgros’ interessenter.