Viden og analyser


Amgros indsamler viden, som vi kombinerer, beriger og analyserer. Det er viden, der driver vores forretning, og den viden vil vi gerne dele og stille til rådighed for alle vores interessenter. Her på siden finder du et overblik over vores analyser og rapporter. Vi opdaterer jævnligt med nye udgivelser.


Lægemiddelomkostninger faldt marginalt i 2019

Udgifterne til sygehusenes indkøb af lægemidler faldt med 38 millioner kroner i 2019 sammenlignet med 2018. Selvom det er første gang, vi i Amgros har set et fald i udgifterne til sygehusmedicin, er der tale om et meget beskedent fald set i forhold til, at vi i 2019 indkøbte lægemidler for cirka ni milliarder kroner.

LÆS MERE

Læs mere

Viden og analyser

Sundhedsøkonomiske analyser

Amgros har frem til den 1. januar 2020 vurderet de økonomiske analyser, der er indsendt af ansøger til Medicinrådet. Vi offentliggør vores afrapportering og beslutningsgrundlag efter beslutning om anbefaling i Medicinrådet frem til den 1. februar 2020. Efterfølgende kan du se afrapporteringer på Medicinrådets hjemmeside .

LÆS MERE
Viden og analyser

Rapporteringer

Amgros udgiver hvert år en lang række rapporter til gavn for vores interessenter i sundhedssektoren. Alt fra oversigter over fremtidens lægemidler til overvågninger af det faktiske indkøb af lægemidler i regionerne.

LÆS MERE
Viden og analyser

Øvrige publikationer

Amgros udarbejder hele tiden nye publikationer, som tjener specifikke formål for vores interessenter. Et udvalg af disse rapporter og specialanalyser vil vi løbende samle her på siden.

LÆS MERE

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.