Sundhedsøkonomiske analyser


Amgros har frem til den 1. januar 2020 vurderet de økonomiske analyser, der er indsendt af ansøger til Medicinrådet. Vi offentliggør vores afrapportering og beslutningsgrundlag efter beslutning om anbefaling i Medicinrådet frem til den 1. februar 2020. Efterfølgende kan du se afrapporteringer på Medicinrådets hjemmeside .

Behandlet i Medicinrådet den 22. januar 2020

Libtayo

Virksomt stof: Cemiplimab

Indikation: kutant planocellulært karcinom

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Respreeza

Virksomt stof: Human alfa-1-antitrypsin

Indikation: emfysem

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Takhzyro

Virksomt stof: Lanadelumab

Indikation: hereditært angioødem (HAE)

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Bavencio

Virksomt stof: Avelumab

Indikation: inoperabelt eller metastaserende renalcellekarcinom

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Tecentriq

Virksomt stof: Atezolizumab

Indikation: lokalt fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Keytruda

Virksomt stof: Pembrolizumab

Indikation: renalcellekarcinom (RCC)

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Behandlet i Medicinrådet den 11. december 2019

Venclyxto

Virksomt stof: Venetoclax

Indikation: kronisk lymfatisk leukæmi

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Behandlet i Medicinrådet den 27. november 2019

Ajovy

Virksomt stof: Fremanezumab

Indikation: Migræne

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Behandlet i Medicinrådet den 20. november 2019

Crysvita

Virksomt stof: Burosumab

Indikation: X-bundet hypofosfatæmi (XLH)

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Imnovid

Virksomt stof: Pomalidomid

Indikation: knoglemarvskræft

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Dovato

Virksomt stof: Dolutegravir/Lamivudin

Indikation: HIV-1

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Behandlet i Medicinrådet den 23. oktober 2019

Lynparza

Virksomt stof: Olaparib

Indikation: 1. linie ovariacancer

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Skyrizi

Virksomt stof: Risankizumab

Indikation: moderat til svær plaque psoriasis

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Jivi

Virksomt stof: Damoctocog alfa pegol

Indikation: Hæmofili A

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Vizimpro

Virksomt stof: Dacomitinib

Indikation: lokalt fremskreden eller metastatisk NSCLC med EGFR-mutation

Beslutningsgrundlag

Behandlet i Medicinrådet ved hurtig proces den 25. september 2019

Kisqali

Virksomt stof: Ribociclib

Indikation: lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Behandlet i Medicinrådet den 25. september 2019

Revlimid - vedligeholdelsesbehandling

Virksomt stof: Lenalidomid

Indikation: vedligeholdelsesbehandling af myelomatose

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Revlimid - kombination

Virksomt stof: Lenalidomid + bortezomib + dexamethason

Indikation: myelomatose

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Xtandi

Virksomt stof: Enzalutamid

Indikation: prostatakræft (nmCRPC)

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Luxturna

Virksomt stof: Voretigene neparvovec

Indikation: retinal dystrofi

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Alunbriq

Virksomt stof: Brigatinib

Indikation: ALK-positiv, ikke-småcellet lungecancer (NSCLC)

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Xeljanz

Virksomt stof: Tofacitinib

Indikation: psoriasisatrit (PsA)

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Behandlet i Medicinrådet den 28. august 2019

Keytruda

Virksomt stof: Pembrolizumab

Indikation: plano NSCLC

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Xeljanz

Virksomt stof: Tofacitinib

Indikation: Colitis ulcerosa

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Behandlet i Medicinrådet 19. juni 2019

Imfinzi

Virksomt stof: Durvalumab

Indikation: ikke-småcellet lungekræft (NSCLC)

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Hemlibra

Virksomt stof: Emicizumab

Indikation: hæmofili A

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Behandlet i Medicinrådet 15. maj 2019

Yescarta

Virksomt stof: Axicabtagene ciloleucel

Indikation: Diffus storcellet B-celle-lymfom

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Behandlet i Medicinrådet 10. april 2019

Ilumetri

Virksomt stof: Tildrakizumab

Indikation: Psoriasis

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Lenvima

Virksomt stof: Lenvatinib

Indikation: Hepatocellulært karcinom

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Aimovig

Virksomt stof: Erenumab

Indikation: Migræne

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Tagrisso

Virksomt stof: Osimertinib

Indikation: Lungekræft

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Keytruda

Virksomt stof: Pembrolizumab

Indikation: Lungekræft

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Veyvondi

Virksomt stof: Vonicog alfa

Indikation: von Willebrand

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Vyxeos

Virksomt stof: Lipsomal daunorubicin og cytarabin

Indikation: Akut myeloid leukæmi

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Lynparza

Virksomt stof: Olaparib

Indikation: Æggestokkræft

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Behandlet i Medicinrådet 13. marts 2019

Fotivda

Virksomt stof: Tivozanib

Indikation: mRCC

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Cabometyx

Virksomt stof: Cabozantinib

Indikation: Hepatocellulært karcinom

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Cablivi

Virksomt stof: Caplacizumab

Indikation: aTTP

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Opdivo + Yervoy

Virksomt stof: Nivolumab + ipilimumab

Indikation: Avanceret renalcellekarcinom

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Keytruda

Virksomt stof: Pembrolizumab

Indikation: Adjuverende melanom

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Behandlet i Medicinrådet den 20. februar 2019

Kymriah

Virksomt stof: Tisagenlecleucel

Indikation: Diffus storcellet B-celle-lymfom

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Verzenios

Virksomt stof: Abemaciclib

Indikation: Lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Pifeltro Delstrigo

Virksomt stof: Doravirin Doravirin+lamivudin
+tenofovir+disoproxil

Indikation: HIV-1-Infektion

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Braftovi + Mektovi

Virksomt stof: Encorafenib + Binimetinib

Indikation: Ikke-resektabel eller metastatisk modermærkekræft

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Behandlet i Medicinrådet den 30. januar 2019

Zeluja

Virksomt stof: Niraparib

Indikation: Æggestokkræft

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Revlimid

Virksomt stof: Lenalidomid

Indikation: Vedligeholdelsesbehandling til myelomatose

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Ocrevus

Virksomt stof: Ocrelizumab

Indikation: Primær progressiv multipel sklerose

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Mylotarg

Virksomt stof: Gemtuzumab

Indikation: Akut myeloid leukæmi

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Kymriah

Virksomt stof: Tisagenlecleucel

Indikation: Akut lymfatisk leukæmi

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Keytruda

Virksomt stof: Pembrolizumab

Indikation: Recidiverende eller metastaserende planocellulær hoved- halskræft

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Biktarvy

Virksomt stof: Bictegravir
emtrictabin
tenofoviralafenamid

Indikation: HIV-1-infektion

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Behandlet i Medicinrådet den 12. december 2018

Translarna

Virksomt stof: Ataluren

Indikation: Duchennes muskeldystrofi

Beslutningsgrundlag

Cimzia

Virksomt stof: Certolizumab pegol

Indikation: Moderat til svær plaque psoriasis

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Taltz

Virksomt stof: Ixekizumab

Indikation: Psoriasisartrit

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Alofisel

Virksomt stof: Darvadstrocel

Indikation: Komplekse perianale fistler hos voksne patienter med inaktiv eller let aktiv luminal Crohns sygdom

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Tafinlar+Mekinist

Virksomt stof: Dabrafenib+Trametinib

Indikation: Adjuverende modermærkekræft

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Behandlet i Medicinrådet den 14. november 2018

Opdivo

Virksomt stof: Nivolumab

Indikation: Adjuverende modermærkekræft

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Behandlet i Medicinrådet den 10. oktober 2018

Holoclar

Virksomt stof: Holoclar

Indikation: Limbal stamcellemangel

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Cabometyx

Virksomt stof: Cabozantinib

Indikation: Nyrecellekarcinom

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Perjeta

Virksomt stof: Pertuzumab

Indikation: HER2+ brystkræft

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Behandlet i Medicinrådet ved hurtigproces den 18. september 2018

Adynovi

Virksomt stof: Rurioctocoq alfa pegol

Indikation: Hæmofili A

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Behandlet i Medicinrådet den 15. august 2018

Prevymis

Virksomt stof: Letermovir

Indikation: Cytomegalovirus reaktivering hos HSCT

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Tecentriq

Virksomt stof: Atezolizumab

Indikation: Lungekræft

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Adcetris

Virksomt stof: Brentuximab vedotin

Indikation: Kutant T-celle-lymfom

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Behandlet i Medicinrådet ved hurtigproces den 24. juli 2018

Kevzara

Virksomt stof: Sarilumab

Indikation: Moderat til svær, aktiv reumatoid artrit

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Behandlet i Medicinrådet den 28. juni 2018

Lamzede

Virksomt stof: Velmanase alfa

Indikation: Alfa mannosidosis

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Jinarc

Virksomt stof: Tolvaptan

Indikation: ADPKD

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Hemlibra

Virksomt stof: Emicizumab

Indikation: Hæmofili A

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Ocrevus

Virksomt stof: Ocrelizumab

Indikation: RMS

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Zytiga

Virksomt stof: Abirateron acetat

Indikation: mHSPC

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Behandlet i Medicinrådet den 30. maj 2018

Xermelo

Virksomt stof: Telotristat ethyl

Indikation: Carcinoid syndrom

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Alecensa

Virksomt stof: Alectinib

Indikation: ALK-positiv NSCLC

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Besponsa

Virksomt stof: Inotuzumab ozogamicin

Indikation: Lymfatisk leukæmi

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Fasenra

Virksomt stof: Benralizumab

Indikation: Svær astma

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Lutathera

Virksomt stof: Lutetium-177-Dotatate

Indikation: GEP-NET

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Ocrevus

Virksomt stof: Ocrelizumab

Indikation: Primær progressiv multipel sklerose

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Behandlet i Medicinrådet den 24. april 2018

RoActemra

Virksomt stof: Tocilizumab

Indikation: GCA

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Tecentriq

Virksomt stof: Atezolizumab

Indikation: Blærekræft

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Behandlet i Medicinrådet ved hurtigproces den 23. april 2018

Kisqali

Virksomt stof: Ribociclib

Indikation: Lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Behandlet i Medicinrådet den 15. marts 2018

Kyntheum

Virksomt stof: Brodalumab

Indikation: Psoreasis

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Tremfya

Virksomt stof: Guselkumab

Indikation: Psoreasis

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Behandlet i Medicinrådet den 7. februar 2018

Gazyvaro

Virksomt stof: Obinutuzumab

Indikation: Follikulært lymfom

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Xeljanz

Virksomt stof: Tofacitinib

Indikation: Reumatoid artrit

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Behandlet i Medicinrådet 30. januar 2018

Dupixent

Virksomt stof: Dupilumab

Indikation: Atopisk dermatitis

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Maviret

Virksomt stof: Glecaprevir+pibrentasvir

Indikation: Kronisk HCV

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Rydapt

Virksomt stof: Midostaurin

Indikation: Akut myeloid leukæmi

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Stivarga

Virksomt stof: Regorafenib

Indikation: Hepatocellulært karcinom

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Spinraza

Virksomt stof: Nusinersen

Indikation:5q Spinal muskelatrofi

Beslutningsgrundlag v.2

Behandlet i Medicinrådet den 13. december 2017

Keytruda

Virksomt stof: Pembrolizumab

Indikation :Blærekræft

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Opdivo

Virksomt stof: Nivolumab

Indikation: Blærekræft

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Refixia

Virksomt stof: Nonacog beta pegol

Indikation: Hæmofili B

Beslutningsgrundlag

Tillæg til Refixia

Afrapportering

Behandlet i Medicinrådet den 9. november 2017

Mavenclad

Virksomt stof: Cladribin

Indikation: Multipel sklerose

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

Behandlet i Medicinrådet den 12. oktober 2017

Spinraza

Virksomt stof: Nusinersen

Indikation:5q Spinal muskelatrofi

Beslutningsgrundlag

Afrapportering

LÆS MERE

Sundhedsøkonomiske analyser

Sundhedsøkonomi

Fra den 1. januar 2020 har Medicinrådet overtaget opgaven fra Amgros med at vurdere de sundhedsøkonomiske analyser.

LÆS MERE
Sundhedsøkonomiske analyser

Forhandling af prisen

Når Medicinrådet har vurderet lægemidlets kliniske merværdi, forhandler Amgros prisen på lægemidlet. Det gør vi for at opnå et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi og meromkostninger sammenlignet med eksisterende standardbehandling.

LÆS MERE

Sune Lindgaard

Chef

Jeg er ansvarlig for driften og udviklingen af Business intelligence og sundhedsøkonomi. Jeg sikrer, at afdelingen stolt kan sige, vi er den samarbejdspartner, der får tingene til at lykkes.