Udbud på høreapparater


På vegne af de fem regioner udbyder og indkøber Amgros høreapparater og supplerende udstyr til de offentlige høreklinikker - i høj krav til teknologi og kvalitet. Vi gennemfører vores udbud i henhold til udbudsloven, og kontrakterne har typisk en samlet løbetid på tre til fire år. De seneste rammeaftaler der trådte i kraft 1. september 2021 vil omfatte 400.000 høreapparater til en samlet værdi på cirka 700 millioner kroner inklusiv supplerende udstyr over en periode på fire år.

Fotograf: Anne-Li Engström

Hvert år udleverer offentlige høreklinikker og puljeklinikker cirka 95.000 ud af de cirka 160.000 høreapparater, der udleveres til borgere i Danmark.

Selvom udbud på høreapparater udgør en lille del af Amgros’ årlige omsætning, er det et vigtigt arbejde, som har stor betydning for denne gruppe borgeres trivsel. Vores opgave er at sikre højteknologisk udstyr med bedst mulig kvalitet og bredde til cirka 20 offentlige klinikker samt udvalgte private klinikker, som betjener borgere på vegne af det offentlige.

LEVERANDØRER AF HØREAPPARATER

Leverandørerne skal kunne se perspektiver i at levere en bred palet af produkter, og de skal finde det attraktivt at deltage i udbud på høreapparater. Derfor sørger vi for en fair og ensartet behandling af alle interesserede tilbudsgivere.

Derfor afholder vi alle vores udbud i overensstemmelse med udbudslovgivningen og publicerer vores udbud på høreapparater på vores hjemmeside og EU´s udbudsportal.

Vi indgår ofte længerevarende aftaler, som samlet typisk kommer til at vare fire år. I denne periode har leverandørerne mulighed for at udskifte sortimentet hvert halve år – i takt med den teknologiske udvikling. Det sikrer, at klinikker og borgere med høretab hele tiden får adgang til den nyeste teknologi på området.

Her kan du se oversigten over, hvilke apparater du kan få på de offentlige klinikker. Sortimentet justeres hvert halve år.

 Sortimentet indeholder de høreapparater, der kan fås på de offentlige høreklinikker samt hos de private klinikker, puljeklinikkerne, der udleverer høreapparater på vegne af det offentlige.

Oversigten henvender sig til klinikpersonale og kan være svær at forstå som almindelig bruger, men kan for den erfarne bruger være god at orientere sig i, hvis man fx ønsker at tjekke, om et bestemt apparat findes på de offentlige klinikker.

Høreapparaterne vælges på baggrund af den individuelle brugers behov og efter en faglig vurdering og i henhold til rammeaftalen. Man kan som bruger ikke vælge frit mellem apparaterne på listen.

FAGLIGT SAMARBEJDE

I Amgros forbereder vi vores udbud på høreapparater halvandet år før den egentlige leveringsperiode. Det arbejde foregår i tæt samarbejde med de fem regioner og kliniske fageksperter, herunder læger, audiologopæder, audiologiassistenter og teknisk personale. Alt sammen for at sikre de bedst mulige produkter til borgerne

Amgros sørger for løbende at holde sig orienteret i, hvad der rører sig inden for området. Det gælder både den teknologiske udvikling, men også inden for lovændringer og implementering af disse. Amgros bidrager til implementering af lovændringer, hvor det giver mening, og hvor vi vurderer, at det er vigtigt at deltage for at sikre borgeren den bedste behandling fremadrettet. Alle ændringer inden for høreområdet i Danmark kan have betydning for kommende udbud. Derfor er det nødvendigt, at vi orienterer os grundigt.

 

PATIENTGRUPPEN

Alle danske borgere med høretab kan blive behandlet på en offentlig høreklinik. Men i modsætning til de private klinikker har de offentlige høreklinikker ansvaret for høreapparater til børn, unge og borgere med komplicerede høretab. Derfor har vi i samarbejde med de kliniske eksperter fokus på, at kravene til produkterne i særlig grad tager hensyn til netop disse borgeres behov.

Det betyder blandt andet, at de offentlige høreklinikker kan tilbyde høreapparater, som kan understøtte børn i deres sproglige udvikling, lige fra børnene er spæde og gennem hele skolealderen. Men også høreapparater, der er lette at betjene for borgere med nedsat motorik.

Amgros stiller høje krav til teknologi og kvalitet i vores udbud på høreapparater. Det betyder, at de offentlige høreklinikker kan tilbyde borgere med høretab den nyeste teknologi.
Lisbeth Kjems Christensen,
Specialist

Læs mere

Udbud på høreapparater

Forsyning af høreapparater

Amgros følger op på indkøb, lagerstyring og udlevering af høreapparater til borgerne. På den måde sikrer vi sammen med høreklinikkerne, at borgerne altid får det rette udstyr på rette tidspunkt.

LÆS MERE

Lisbeth Kjems Christensen

Seniorspecialist

Jeg arbejder med udbud- og kontraktopfølgning på høreapparater og batterier. Jeg er ansvarlig for at koordinere de høreområderelaterede opgaver i Amgros.