Horizon scanning


Med Horizon Scanning danner Amgros et overblik over lægemidler og indikationsudvidelser, der inden for de kommende to til tre år forventes at blive markedsført i Danmark. Det giver Medicinrådet mulighed for at planlægge deres arbejde og Amgros kan bedre forberede forestående prisforhandlinger med leverandørerne og tilrettelægge vores udbud. Samtidig udarbejder vi økonomiske estimater til regionerne, så de får et godt grundlag for at lægge deres medicinbudgetter.

Amgros arbejder systematisk med at skabe overblik over fremtidens nye lægemidler.

Med Horizon Scanning skaber vi et samlet overblik over, hvilke nye lægemidler og indikationsudvidelser, vi forventer, vil blive markedsført på det danske marked indenfor de næste to til tre år.

FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE FORBRUG

Vores estimater og analyser giver et kvalificeret grundlag til at vurdere, hvor mange penge regionerne i fremtiden bør afsætte til medicin.

Danske Regioner bruger estimaterne i de årlige forhandlinger med regeringen om regionernes økonomi, og de enkelte regioner anvender dem, når de lægger deres budgetter.

Estimaterne tager både højde for øgede udgifter til ny, dyr medicin og mulige besparelser, hvis der for eksempel kommer billigere biosimilære lægemidler på markedet.

METODER OG KILDER

Vi anvender blandt andet data fra Det Europæiske Lægemiddelagentur, European Medicines Agency (EMA) og supplerer med viden fra kommercielle databaser og udvalgte nyhedsbreve fra hele verden.

En anden kilde til informationer er pipelinemøder med virksomheder i medicinalindustrien. Her får vi indgående kendskab til, hvilke produkter de planlægger at markedsføre i de kommende år.

Derudover deltager vi i både nationale og internationale konferencer og netværk. Det gør vi for at være på forkant med udviklingen og opdateret med den nyeste viden på området. 

!
Vi er åbne over for dialog
Horizon Scanning er altid åben over for dialog med interesserede aktører i sundhedsverdenen. Du er meget velkommen til at kontakte en af vores specialister – både vedrørende generelle spørgsmål eller konkrete data.

LÆS MERE

Horizon Scanning

Horizon Scanning orienteringer

I Horizon Scanning udarbejder vi orienteringer om nye lægemidler og hovedparten af de indikationsudvidelser, der er under vurdering hos EMA.

LÆS MERE
Horizon Scanning

Horizon Scanning oversigter

I Horizon Scanning udarbejder vi oversigter, som viser, hvilke nye lægemidler, indikationsudvidelser og extensions, som EMA er i gang med at vurdere.

LÆS MERE
Horizon Scanning

Pipelinemøder

Horizon Scanning arrangerer løbende pipeline-møder med leverandører af lægemidler. På møderne taler vi om, hvilke lægemidler, der vil blive markedsført i Danmark i løbet af de kommende to til tre år.

LÆS MERE
Horizon Scanning

Find vej gennem EMA

Horizon Scanning benytter sig blandt andet af information fra Det europæiske lægemiddelagentur, European Medicines Agency (EMA).

LÆS MERE
Horizon Scanning

Sidste nyt

Ønsker du at få nyheder fra Amgros direkte i din indbakke, så tilmeld dig vores nyhedsbrev. Du kan vælge mellem generelle nyheder eller sidste nyt fra Horizon Scanning.

TILMELD DIG

Anne-Mette Ørkild Mud

Seniorspecialist

Jeg skaber overblik og indhenter viden om nye lægemidler på vej til det danske marked. Den information deler vi med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Anna Bergkvist Christensen

Seniorspecialist

Jeg skaber overblik og indhenter viden om nye lægemidler på vej til det danske marked. Den information deler vi med både interne og eksterne samarbejdspartnere.