Terapiområder med analog konkurrence


Når flere lægemidler med ensartet klinisk virkning bliver tilgængelige på markedet, er der mulighed for analog konkurrenceudsættelse. Det sker ved, at Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledninger og Amgros udarbejder omkostningsanalyser og gennemfører udbud.

Læs mere om Amgros' udbudsforretning her

Når Medicinrådet skal vurdere flere lægemidler inden for samme terapiområde, udarbejder de en behandlingsvejledning. Den indeholder blandt andet et klinisk sammenligningsgrundlag, som beskriver, hvilke lægemidler som er klinisk ligestillede. Det er Amgros’ opgave på vegne af Medicinrådet at udarbejde omkostningsanalyser for de lægemidler, som Medicinrådet ligestiller.

Vores omkostningsanalyser danner grundlag for en udbudsrunde. På baggrund af udbudsrundens resultat og omkostningsanalyserne udarbejder Medicinrådet en lægemiddelrekommandation, hvor det lægemiddel, som er forbundet med færrest samlede omkostninger, bliver placeret som førstevalg. Læs mere om udbudsprocessen her.

Til forskel fra processen for nye lægemidler og indikationsudvidelser er det Amgros og ikke leverandøren, der udfører omkostningsanalyserne. Undervejs i processen kan Amgros inddrage leverandørerne og bede om supplerende oplysninger og input til bestemte problemstillinger.

Læs mere om Medicinrådets vurdering af terapiområder.


Sådan forløber processen

Vi har udarbejdet en figur, der viser processen for terapiområder.

SE FIGUR HER

Læs mere

Terapiområder med analog konkurrence

Omkostningsanalyser

Amgros laver omkostningsanalyser på terapiområdet på baggrund af lægemidlernes pris samt en vurdering af, hvilket ressourceforbrug der følger med brugen af de enkelte lægemidler.

LÆS MERE
Terapiområder med analog konkurrence

Prisforhandling og udbud

Amgros varetager indkøbet af stort set alle de lægemidler, de offentlige danske sygehuse bruger. Det er vores opgave at tilrettelægge udbud på lægemidler, så vi dækker sygehusenes behov samtidig med, at vi skærper konkurrencen mest muligt.

LÆS MERE

Sune Lindgaard

Chef

Jeg er ansvarlig for driften og udviklingen af Business intelligence og sundhedsøkonomi. Jeg sikrer, at afdelingen stolt kan sige, vi er den samarbejdspartner, der får tingene til at lykkes.