Generiske lægemidler


Amgros har til opgave at sikre, at vi som samfund køber de rigtige lægemidler til den rigtige pris. Det gør vi ved at sende lægemidlerne i udbud. Det bidrager til en sund konkurrence. Vi tilrettelægger vores udbud, så de både tilgodeser sygehusenes behov og er attraktive for leverandørerne.

Fotograf: Anne-Li Engström

Når patentet på et lægemiddel ophører, og generiske eller biosimilære alternativer kommer på markedet, er det Amgros’ opgave at sikre den størst mulige konkurrence. På den måde kan vi være med til at sikre, at det offentlige danske sundhedsvæsen får de rette lægemidler til fornuftig pris.

Vi løser i praksis opgaven ved at planlægge og gennemføre udbud på lægemidlerne. På vegne af regionerne. Det gør vi for at dække sygehusenes behov, men også for at skabe de bedst mulige betingelser for leverandørerne til det danske marked.

Generiske lægemidler er lovlige kopier af det originale produkt, produceret efter patentets udløb. Generisk medicin indeholder det samme indholdsstof som originalproduktet.

Biologisk lægemiddel er dannet af en levende organisme. Et biosimilært lægemiddel er et biologisk lægemiddel, der svarer til et ekstisterende biologisk lægeiddel. Biosimilære lægemidler er ikke det samme som generiske lægemidler. Læs mere på pro.medicin.dk

UDBUDSFORRETNINGEN

Alle vores udbud er reguleret af EU’s udbudsdirektiv og den danske udbudslov. EU’s tærskelværdi på varekøb er i øjeblikket på cirka 1,6 millioner kroner. For at sikre konkurrencedygtige priser følger Amgros et princip om at udbyde alle indkøb, der overstiger en samlet værdi af 500.000 kroner i EU-udbud.

Vi bestræber os på at lave aftaler, som varer et år. Halvdelen af vores aftaler træder i kraft den 1. april og udløber den 31. marts det efterfølgende år. Den anden halvdel af vores aftaler følger Medicinrådets processer.

AMGROS’ UDBUDSSYSTEM

Leverandører afgiver deres bud gennem Amgros’ elektroniske udbudssystem, der sammen med udbudsmaterialet integrerer de juridiske krav til offentlige udbud. Det sikrer leverandørerne gennemsigtighed og ligebehandling.

Udbudssystemet giver nem og hurtig adgang til alle informationer om udbuddene, tidsfrister med mere. Alle spørgsmål fra leverandørerne - og Amgros' svar – offentliggør vi på udbudssystemets hjemmeside. Vi sikrer, at alle henvendelser er anonyme.

Der er altså kun er ét sted, hvor leverandørerne skal afgive tilbud, og hvor de kan holde sig orienteret om igangværende udbud samt spørgsmål og svar til udbuddene.

Alle informationer fra leverandøren bliver sendt til Amgros via en sikker internetforbindelse. Det giver tryghed for alle parter.

Amgros har først adgang til indkomne tilbud, efter at tilbudsfristen er udløbet.

LEVERANDØR- OG UDBUDSPORTAL

For at blive leverandør af lægemidler til Amgros, skal din virksomhed være oprettet som bruger på vores Leverandør- og Udbudsportal.

Med en bruger til Leverandør- og Udbudsportalen kan I – udover at afgive tilbud – få adgang til blandt andet spørgsmål og svar vedrørende ESPD samt ESPD-dokumentation (European Single Procurement Document). 

Hvis du og din virksomhed endnu ikke har oprettet en bruger på vores Leverandør- og Udbudsportal, kan du nemt gøre det ved at følge et af disse links:

Hvis din virksomhed er registreret i Danmark, skal du oprette en bruger her.

Hvis din virksomhed er registreret uden for Danmark, skal du oprette en bruger her.

Når du er oprettet som bruger, kan du finde hjælp til benytte portalen i vores brugervejledning.

OPTIMERING AF UDBUD

Vi er i løbende dialog med både den enkelte leverandør og brancheforeningerne. Sammen drøfter vi forskellige aspekter af vores udbudsproces, så vi kan optimere den yderligere. Det er både i vores og leverandørernes interesse, at udbuddene er lette og attraktive at deltage i.

Vi har udarbejdet et katalog over de mest anvendte aftaletyper. Kataloget skal være med til at understøtte leverandørernes dialog med Amgros. Kataloget skal også tjene som inspiration til at finde fælles løsninger, der vil sikre lægemiddelforsyningen i Danmark på kort og lang sigt. Samtidig med, at vi har miljø og bæredygtighed for øje.

Se katalog over aftaletyper her.

Vi underviser også nye leverandører i vores udbudssystem. På den måde bliver leverandørerne fortrolige med systemet, og vi opnår en smidigere udbudsproces.


Video om udbud

I denne video kan du få mere at vide om vores udbudsprocesser. Videoen er 6:37 minutter lang.

Videoen fortæller blandt andet om krav fra EU til udbuddene, vores udbudsprincipper, rammeaftaler, vinderprincipper, særlige virkemidler for at sikre forsyningen af lægemidler og bagatelkøb.

Udbudsprocessen følger et årshjul. Og til slut i videoen får du et indblik i, hvordan processen for udbud foregår i praksis.

Læs mere

Generiske lægemidler

Nye lægemidler og forhandling

Hvis et nyt lægemiddel skal komme i betragtning som standardbehandling på de offentlige danske sygehuse, skal Medicinrådet først vurdere og anbefale det.

LÆS MERE
Generiske lægemidler

Analog konkurrence

Når Medicinrådet skal vurdere flere lægemidler inden for samme terapiområde, udarbejder de en behandlingsvejledning.

LÆS MERE
Generiske lægemidler

Effektive skift af lægemidler

Amgros er i tæt samarbejde med regionerne – sygehusapoteker, lægemiddelkomiteer og kliniske farmakologer - med til at sikre, at nye lægemidler kommer hurtigt i brug som standardbehandling på hospitalerne. Og dermed hurtigt ud til patienterne. Sammen sikrer vi også, at regionerne så hurtigt som muligt kan høste besparelserne ved, at lægemidler har været igennem vores nationale udbud.

LÆS MERE

Ulrik Wøldike

Chef

Min opgave er at præge den strategiske retning for udbud af lægemidler og indgå i et tæt samarbejde med sygehusapoteker og leverandører for at sikre mest mulig sundhed for pengene.