Ledelse


Amgros er ejet af de fem regioner og ledet af en politisk bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen er interessentskabets øverste ledelsesorgan og har det overordnede ledelsesansvar, mens direktionen varetager den daglige ledelse. Her på siden kan du lære både vores syv bestyrelsesmedlemmer og vores tre direktører bedre at kende.

Læs mere

Ledelse

Bestyrelse

Amgros ledes af en bestyrelse på i alt syv medlemmer.

LÆS MERE
Ledelse

Direktion

Mød de to direktører i Amgros.

LÆS MERE