Samarbejde


Vi lever i en tid med væsentlige udfordringer - ikke mindst i forhold til vores klima og miljø. Derfor er vi i konstant dialog med vores samarbejdspartnere herhjemme og i udlandet. For det er, når vi lytter og samarbejder, at vi opnår de bedste resultater – for alle parter.

I et komplekst landskab med mange aktører er vores fokus at sikre en solid drift samtidig med, at vi tænker nyt og agerer smidigt og agilt. Med stor forståelse for vores samarbejdspartnere vil vi finde nye løsninger sammen. Vi vil skabe viden, vi vil finde viden, og vi vil være bindeleddet, der forener viden fra forskellige dele af sundhedsvæsenet. Målet er, at vi alle bliver både klogere og dygtigere.

Med vores samarbejdspartnere har vi udviklet et stærkt og effektivt nationalt samarbejde. Det gør os i stand til løse opgaver helhedsorienteret - lige fra patient til leverandør. Det betyder blandt andet, at regionerne kan tage ny medicin hurtigt i brug.

Når vi ser ind i fremtiden, bliver behovet for fælles løsninger på sundhedsområdet ikke mindre. Det gælder i særlig grad den store opgave, det er at reducere miljø- og klimaeffekter af lægemidler og fremme ansvarlig virksomhedsadfærd i alle led af forsyningskæden. Den opgave kan vi ikke løfte alene.

 Vi ser derfor muligheder i nye samarbejder - både internationalt og nationalt og på tværs af sektorer. Vi vil være med til at bygge bro mellem de politisk-administrative miljøer, de kliniske behov og de kommercielle interesser, så vi opnår balancerede løsninger. På den måde kan vi i fællesskab opnå mere sundhed for pengene. Det er noget, vi alle vinder ved.

I Amgros går vi i dialog med vores samarbejdspartnere. Kun på den måde bliver vi i stand at finde løsninger, som driver os fremad – og som vi alle kan være tilfredse med.
Flemming Sonne,
Administrerende direktør

Læs mere

Samarbejde

Nationalt samarbejde

Amgros har en vigtig rolle i det danske sundhedsvæsen. Vi skal være bindeled og finde løsninger, som tilgodeser mange parter. Det kræver, at vi har et indgående kendskab til hinanden og forstår den verden, vi hver især repræsenterer

LÆS MERE
Samarbejde

Internationalt samarbejde

Amgros har en vision om at være internationalt anerkendt som rollemodel, når sundhedsbehov skal omsættes til handling. For lægemiddelmarkedet er globalt, og vi er nødt til at orientere os internationalt for at sikre de danske hospitalspatienter adgang til medicin

LÆS MERE