Så meget har vi omsat for de sidste 12 måneder
SÅ MANGE EU-UDBUDSGRUPPER HAR VI PUBLICERET de sidste 12 måneder
Rabat vi i gennemsnit har fået fra leverandørerne de sidste 12 måneder

Opdateret engrosforhandlertilladelse

Forsyningen af lægemidler under Corona-pandemien sker i tæt samarbejde med Lægemiddelstyrelsen.

Se opdateret engrosforhandlertilladelse her/
Wholesale Distribution Authorisation

Læs nyhed om forsyning af lægemidler under Corona-pandemien her

Tilladelse til virksomhed med euforiserende stoffer


Vores vigtige samarbejdspartnere

Viden, dialog og samarbejde er vores vigtigste værktøj. For Amgros er kun noget sammen med andre. Med vores ejere i
regionerne, med vores samarbejdspartnere på sygehusapotekerne og høreklinikkerne, med vores leverandører i industrien og
med vores mange gode partnere i det administrative og politiske system.

Sammen med vores samarbejdspartnere skaber vi mere sundhed for pengene. Det er noget, vi alle vinder ved.

Læs mere om vores nationale samarbejdspartnere
I Amgros går vi i dialog med vores samarbejdspartnere. Kun på den måde bliver vi i stand at finde løsninger, som driver os fremad – og som vi alle kan være tilfredse med.
Flemming Sonne,
administrerende direktør

Derfor er Amgros sat i verden

Amgros er sat i verden for at skabe de bedste forudsætninger for mere sundhed.

Vores vigtigste opgave er at sikre de offentlige danske sygehuse den rette medicin og det rigtige medicinske
udstyr til den rette pris, på rette sted, til rette tid og i rette kvalitet. Altid med patienterne for øje.

Det gør vi ved at tilrettelægge og gennemføre udbud og indkøb for vores ejere i de danske regioner.

Alene i 2018 opnåede vi besparelser på over fire milliarder kroner.

Du kan i denne film se mere om vores kerneopgave, og hvordan vi løser den.

Læs mere om vores DNA

Akutnumre

Hvis du har et akut behov for at kontakte Amgros eller sygehusapotekerne - for eksempel i forbindelse med tilbagetrækning af lægemidler - kan du finde relevante kontaktoplysninger her.

Akutnumre

Kontakt os

Amgros vil være den samarbejdspartner, der får tingene til at lykkes for vores mange interessenter.

Dialog og samarbejde er nogle af vores vigtigste værktøjer, og derfor bestræber vi os på at være tilgængelige og i øjenhøjde.

Du kan under "Kontakt" finde en samlet oversigt over alle vores medarbejdere.

Kontakt os

Brug vores viden

Forside

Viden og analyser

Amgros indsamler viden, som vi kombinerer, beriger og analyserer. Det er viden, der driver vores forretning, og den viden vil vi gerne dele og stille til rådighed for alle vores interessenter. Her på siden finder du et overblik

LÆS MERE

Amgros’ DNA

Amgros’ DNA er dybt forankret i vores medarbejdere, i vores ledelse – kort sagt i alt, hvad vi gør.

Vision

Amgros er internationalt anerkendt som rollemodel, når sundhedsbehov skal omsættes til handling

 • Vi er en naturlig sparringspartner i udviklingen af det danske sundhedsvæsen

 • Vi opbygger og vedligeholder vores netværk til inspiration for os selv og dem, vi hjælper

 • Vi inspirerer lande, som ønsker at optimere deres sundhedssystem til at få mere sundhed for pengene

Mission

Sammen med andre sundhedsaktører skaber Amgros forudsætninger for mere sundhed
 • Vi arbejder tæt sammen med sundhedsaktørerne om at omsætte behov til handling
 • Vi skaber økonomisk råderum, så flere mennesker kan tilbydes behandling for de samme penge
 • Vi er uafhængige og objektive og tør at udfordre det eksisterende
 • Vi deler vores viden og indsigter, så andre sundhedsaktører kan træffe de rette valg på et fakta baseret grundlag

Værdier

Vi er grundige, nysgerrige, modige og med til at skabe arbejdsglæde.

Grundig
 • Jeg optræder professionelt, afstemmer forventninger med mine samarbejdspartnere og leverer i høj faglig kvalitet
 • Jeg gør mig umage, tager ansvar for opgaven og overholder mine aftaler
Nysgerrig
 • Jeg skaber dialog ved at lytte og spørge ind for at forstå mine samarbejdspartneres behov og muligheder
 • Jeg er opsøgende og imødekommende og kommunikerer åbent og ærligt
Modig
 • Jeg tør udfordre mig selv og mine omgivelser
 • Jeg er fleksibel og på forkant med forståelse for den verden, jeg er en del af
Arbejdsglæde
 • Jeg er stolt af at gøre en forskel. Jeg værdsætter min frihed og det ansvar, der følger med
 • Jeg er en ildsjæl, som bidrager til videndeling og samarbejde på tværs af afdelinger
 • Jeg er hjælpsom og tager ansvar for fællesskabet, den gode stemning og glæden ved at gå på arbejde

Kompetencer

Gennem forståelse og overblik holder vi fokus på, at vores arbejde skal skabe dokumenteret værdi.

 • Vi lytter til og kommunikerer med vores interessenter så vi forstår deres dagligdag og deres særlige behov
 • Vi besidder den ekspertise og indsigt, der skal til for at levere løsninger, som virker på tværs af sektorer, regioner og landegrænser
 • Vi aftaler og prioriterer de områder, der skaber dokumenterbar værdi for vores interessenter, og vi evaluerer vores værdiskabelse og resultater i enhver fælles opgave


Hør om hverdagen i Amgros

Vi har i denne film spurgt Lasse, Helle og Salima, hvordan de oplever Amgros som arbejdsplads. Og ikke mindst, hvad der driver dem til at møde ind på kontoret hver morgen.

Læs mere om vores arbejdsplads

Læs mere om Amgros

Om Amgros

Amgros sikrer forsyningen af lægemidler og høreapparater til de offentlige sygehuse og høreklinikker. Det gør vi via effektive indkøb og udbud.

LÆS MERE

Vores arbejdsplads

Hvordan er hverdagen i Amgros? Vi har spurgt tre af vores medarbejdere, som i denne film giver et indblik i, hvordan de oplever deres arbejdsplads. Og ikke mindst, hvad der driver dem til at møde ind på kontoret hver morgen.

LÆS MERE

Lægemidler

Vi danskere lever længere. Samtidig er vi i stand til at behandle flere sygdomme, fordi der hele tiden kommer ny og bedre medicin på markedet. Det er godt. Men det er dyrt. Derfor er det vigtigt, at vi er på forkant med udviklingen i markedet.

LÆS MERE

Høreapparater

Alle danskere med nedsat hørelse har efter lægelig vurdering ret til gratis at få udleveret et høreapparat u gennem det offentlige system hvert fjerde år.

LÆS MERE

Medicinsk udstyr

I samarbejdet med Regionernes Fællesindkøb udvikler og gennemfører Amgros udbud på udvalgte områder inden for medicinsk udstyr. Vores opgave er at sikre bredde og kvalitet i produkterne.

LÆS MERE