Så mange EU-udbudsgrupper har vi publiceret de sidste 12 måneder


I løbet af de sidste 12 måneder har vi publiceret cirka 150 såkaldte udbudsgrupper i EU. En udbudsgruppe er en samlet mængde af udbudsnumre, hvor de samme udbudsbetingelser er gældende.

Amgros indkøber lægemidler på vegne af regionerne – til brug for de offentlige sygehuse. Det gør vi via effektive indkøb og udbud.

Alle vores udbud er reguleret af EU’s udbudsdirektiv og den danske udbudslov. EU’s tærskelværdi på varekøb er i øjeblikket cirka 1,6 millioner kroner. Men for at sikre konkurrencedygtige priser udbyder Amgros alle indkøb, der overstiger en samlet værdi af 500.000 kroner pr. år i EU-udbud.

I løbet af de sidste 12 måneder har vi publiceret cirka 150 såkaldte udbudsgrupper i EU. En udbudsgruppe er en samlet mængde af udbudsnumre, hvor de samme udbudsbetingelser er gældende.

Vi anser hvert udbudsnummer for at være en selvstændigt udbudt delaftale vedrørende det anførte lægemiddel, og vi udbyder det uafhængigt af de øvrige udbudsnumre. Det betyder, at en leverandør kan give tilbud på et, flere eller alle udbudsnumre (delaftaler), og at Amgros tildeler separate rammeaftaler for hvert udbudsnummer. I løbet af de sidste 12 måneder har vi haft knap 1300 udbudsnumre i EU-udbud.

I de fleste tilfælde udbyder Amgros aftaler, der varer et år. Vores udbud træder som oftest i kraft den 1. april, hvorefter aftalen løber til den 31. marts det efterfølgende år.

Læs mere om, hvordan du bliver leverandør til Amgros, ved at klikke her.

Ulrik Wøldike

Chef

Min opgave er at præge den strategiske retning for udbud af lægemidler og indgå i et tæt samarbejde med sygehusapoteker og leverandører for at sikre mest mulig sundhed for pengene.