Rabat vi i gennemsnit har fået fra leverandørerne de sidste 12 måneder


I løbet af 2022 lykkedes det os at opnå en rabat på næsten 46 % på indkøb af lægemidler til de offentlige, danske sygehuse. Rabatten opgør vi som forskellen på listepriserne og sygehusapotekernes indkøbspriser, som vi har opnået gennem udbud og forhandling.

HISTORISK HØJ RABAT

Amgros indkøber lægemidler på vegne af regionerne – til brug for de offentlige sygehuse. Det gør vi via indkøb, udbud og forhandlinger.

Gennem de sidste mange år er det på den måde lykkedes os at opnå stadig højere rabatter på vores indkøb. 

I løbet af 2023 lykkedes det Amgros at opnå en rabat på næsten 48 % på indkøb af lægemidler til de offentlige, danske hospitaler. I 2022 var rabatten på 46 %.

Rabatten opgør vi som forskellen på listepriserne og sygehusapotekernes indkøbspriser, som vi har opnået gennem indkøb, udbud og forhandling.

De 48 % svarer til 8,7 milliarder kr.

På den måde er vi med vores effektive indkøb af lægemidler med til at skabe forudsætning for mere sundhed til borgere i Danmark.

SAMLEDE UDGIFTER TIL MEDICIN FALDT MED 0,7 %

I 2022 indkøbte regionernes sygehusapoteker lægemidler for cirka 9,3 milliarder kroner gennem Amgros.

De samlede udgifter til indkøb af sygehusmedicin faldt således med 0,7 % i forhold til 2021. Udgiften til lægemidler er dermed faldet med cirka 67 millioner kroner i forhold til 2021.

I 2022 indkøbte sygehusapotekerne 9,7 millioner pakninger fordelt på 3000 forskellige lægemidler – gennem Amgros.

FÅ LÆGEMIDLER UDGØR STOR DEL AF DE SAMLEDE UDGIFTER

100 lægemidler udgør 72% af de samlede udgifter til sygehusmedicin. Men de udgør kun 25% af den samlede mængde.

DEN GENNEMSNITLIGE PRIS PÅ HØREAPPARATER ER FALDET STØT

Den gennemsnitlige pris på høreapparater er faldet støt gennem de sidste 10 år.

Fra 3.854 kr. i 2011 til 1.284 kr. i 2022. Det svarer til et fald på cirka 66 %.

 

LÆS MERE

Rabat vi i gennemsnit har fået fra leverandørerne de sidste 12 måneder

Så meget har vi omsat for

Vores omsætning udtrykker, hvor meget regionerne har indkøbt lægemidler for gennem Amgros - til brug for de offentlige danske sygehuse. Omsætningen er opgjort i sygehusapotekernes indkøbspriser.

LÆS MERE
Rabat vi i gennemsnit har fået fra leverandørerne de sidste 12 måneder

Antal EU-udbudsgrupper

Amgros publicerer i løbet af et år cirka 160 såkaldte udbudsgrupper i EU. En udbudsgruppe er en samlet mængde af udbudsnumre, hvor de samme udbudsbetingelser er gældende.

LÆS MERE
Rabat vi i gennemsnit har fået fra leverandørerne de sidste 12 måneder

Om Amgros

Amgros sikrer forsyningen af lægemidler til de offentlige sygehuse. Det gør vi via effektive indkøb og udbud. Vi er rådgiver og sparringspartner for centrale aktører i sundhedsvæsenet, som vi deler vigtig og høj specialiseret viden med. Vi er på den måde med til at skabe forudsætninger for mere sundhed.

LÆS MERE

Karen Torgny

Seniorspecialist- kommunikation

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.