Organisering


Amgros er organiseret i to funktioner. Strategisk indkøb og forsyning af lægemidler og Strategisk forretningsudvikling og support. De to funktioner indeholder i alt fem forskellige afdelinger. Derudover er der to stabsenheder – økonomi og administration samt ledelsessekretariatet. Lær vores interne organisering bedre at kende her på siden.

De aktiviteter og opgaver, vi løser i Amgros, spænder vidt og involverer samarbejde med en lang række eksterne interessenter. Vores organisering gør det klart, hvad vi beskæftiger os med, og hvem vores samarbejdspartnere skal kontakte.

STRATEGISK INDKØB OG FORSYNING AF LÆGEMIDLER

I Strategisk indkøb og forsyning af lægemidler køber vi de lægemidler, det medicinske udstyr og de høreapparater ind, som sygehusene skal bruge til at behandle patienterne med. Det er en længere proces, hvor mange parter er involverede. Vi har et tæt samarbejde med sygehusapoteker, lægemiddelkomiteer, Medicinrådet, leverandører, høreklinikker og indkøbschefer i regionerne.

Stillingen som direktør for strategisk indkøb og forsyning af lægemidler er pt. vacant.

Strategisk indkøb og forsyning af lægemidler består af afdelingerne Udbud lægemidler, Udbud medicinsk udstyr, Forhandling, Rådgivning og Logistik.

STRATEGISK FORRETNINGSUDVIKLING OG SUPPORT

Strategisk forretningsudvikling og support har ansvar for at omsætte viden og kompetencer til udvikling, processer og øget kvalitet. Det sker ved at bruge data, analyser, viden og erfaring til at skabe fornyelse og fremdrift sammen med kolleger, sygehusapoteker og regioner samt internationale samarbejdspartnere.

Strategisk forretningsudvikling og support ledes af viceadministrerende direktør Trine Kart og består af afdelingerne Kvalitet og Lægemiddelregistrering, Business Intelligence og Sundhedsøkonomi, Horizon Scanning samt IT og Projekt.

ADMINISTRATION

Administrationen er en stabsfunktion, der er med til at understøtte og sikre, at Amgros er en effektiv virksomhed og en attraktiv arbejdsplads. Det sker ved at fokusere på en god økonomi, en stabil drift og et godt arbejdsmiljø.

Administration ledes af Økonomi- og administrationschef Ina Barrett og består af enhederne HR, reception og økonomi.

LEDELSESSEKRETARIATET

Ledelsessekretariatet understøtter Amgros som strategisk samarbejdspartner og interessevaretager. Det sker ved at betjene den politiske og administrative ledelse, og ved at koordinere forskellige samarbejdsfora med sygehusapotekerne, deltage i nationale fora og udvalg, udarbejde høringssvar og rådgive om jura, politik, kommunikation og presse.

Ledelsessekretariatet ledes af sekretariatschef Terese Teilmann.

Læs mere

Organisering

Vores DNA

Med afsæt i patienternes behandlingsbehov køber Amgros medicin, høreapparater og andet medicinsk udstyr til sygehusene til rette pris, til rette tid og på rette sted.

LÆS MERE
Organisering

Samarbejdspartnere

Vi går langt for at få tingene til at lykkes, men vi gør det ikke alene. Vi er i konstant dialog med vores samarbejdspartnere herhjemme og i udlandet. For det er, når vi lytter og samarbejder, at vi opnår de bedste resultater – for alle parter.

LÆS MERE
Organisering

Ledelse

Amgros er ejet af de fem regioner og ledet af en politisk bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen er interessentskabets øverste ledelsesorgan og har det overordnede ledelsesansvar, mens direktionen varetager den daglige ledelse.

LÆS MERE