Bestyrelse


Amgros er en politisk ledet organisation. Bestyrelsen består af folkevalgte repræsentanter, som er udpeget af landets fem regionsråd. Bestyrelsen er valgt for en fireårig periode.

Amgros ledes af en bestyrelse på i alt syv medlemmer. Hvert regionsråd udpeger blandt dets medlemmer ét bestyrelsesmedlem. Dog udpeger regionsrådet for Region Hovedstaden to bestyrelsesmedlemmer, mens de øvrige fire regionsråd på skift udpeger et ekstra medlem.

Bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere udpeges for en periode, der følger regionsrådenes valgperiode. Efter regionsrådsvalget i november 2021 har Amgros fået en bestyrelse, som fungerer i perioden 2022-2026.

BESTYRELSEN I AMGROS 2022-2026

Per Larsen

Det Konservative Folkeparti

Region Nordjylland, formand

Maria Gudme

Socialdemokratiet

Region Hovedstaden, næstformand

Conny Jensen

Socialdemokratiet

Region Midtjylland

Line Ervolder

Det Konservative Folkeparti

Region Hovedstaden

Anders Koefoed

Venstre

Region Sjælland

 

 

Jørgen Rørbæk Henriksen

Socialdemokratiet

Region Nordjylland

 

Portrætfotos af bestyrelsen
er taget af fotograf
Anne-Li Engström

Lars Mogensen

Enhedslisten

Region Syddanmark

Læs mere

Bestyrelse

Direktion

Direktionen i Amgros består af Flemming Sonne, administrerende direktør samt Nina Uldal, direktør for Forhandling, Udbud og Forsyning. Stillingen som direktør for Automatisering og Kvalitet er pt. vakant.

LÆS MERE
Bestyrelse

Om Amgros

Amgros sikrer forsyningen af lægemidler til de offentlige sygehuse. Det gør vi via effektive indkøb og udbud. Vi er rådgiver og sparringspartner for centrale aktører i sundhedsvæsenet, som vi deler vigtig og høj specialiseret viden med. Vi er på den måde med til at skabe forudsætninger for mere sundhed.

LÆS MERE