Bestyrelse


Amgros er en politisk ledet organisation. Bestyrelsen består af folkevalgte repræsentanter, som er udpeget af landets fem regionsråd. Bestyrelsen er valgt for en fireårig periode.

Amgros ledes af en bestyrelse på i alt syv medlemmer. Hvert regionsråd udpeger blandt dets medlemmer ét bestyrelsesmedlem. Dog udpeger regionsrådet for Region Hovedstaden to bestyrelsesmedlemmer, mens de øvrige fire regionsråd på skift udpeger et ekstra medlem.

Bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere udpeges for en periode, der følger regionsrådenes valgperiode. Efter regionsrådsvalget i november 2017 har Amgros fået en bestyrelse, som fungerer i perioden 2018-2022.

BESTYRELSEN I AMGROS 2018-2022

Per Larsen

Det Konservative Folkeparti

Region Nordjylland, formand

Annemarie Knigge

Socialdemokratiet

Region Sjælland, næstformand

Henrik Fjeldgaard

Socialdemokratiet

Region Midtjylland

Freja Södergran

Dansk Folkeparti

Region Hovedstaden

Anders Koefoed

Venstre

Region Sjælland

Lars Gaardhøj

Socialdemokratiet

Region Hovedstaden

Lars Mogensen

Enhedslisten

Region Syddanmark

Læs mere

Bestyrelse

Direktion

Mød de to direktører i Amgros.

LÆS MERE
Bestyrelse

Om Amgros

Amgros sikrer forsyningen af lægemidler og høreapparater til de offentlige sygehuse og høreklinikker. Det gør vi via effektive indkøb og udbud.

LÆS MERE