Bæredygtighed i udbud


Amgros tilrettelægger og gennemfører udbud og indkøb for regionerne. For både lægemidler og høreapparater. Med vores ønske om at bidrage til en mere bæredygtig forsyning, kommer vi til at stille nye krav i vores udbud.

Amgros forsyner de offentlige hospitaler med lægemidler for cirka ti milliarder kroner årligt. Den position skal vi bruge til at hjælpe regionerne med at nå deres klimamål.

Bæredygtighed og miljø vil blive en naturlig del af vores kerneopgave, som går ud på at sikre, at de nødvendige lægemidler er til rådighed for patienter på de offentlige hospitaler.

Vi vil her arbejde på to planer.

På et mere generelt plan vil vi i vores rammeaftaler stille krav om samfundsansvar og miljøledelse.

Det betyder for det første, at alle leverandører skal respektere de internationale retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd. Mere konkret vil vi derfor stille krav om, at alle leverandører skal have et due diligence system på plads, så de kan identificere, forebygge, afhjælpe og redegøre for aktuelle og mulige negative påvirkninger af menneskerettigheder, miljø og antikorruption.

Vi forventer også, at leverandørerne arbejder systematisk med miljøledelse – herunder løbende miljøforbedringer.

Selv om vi allerede har justeret vores rammeaftaler med disse nye krav, vil de først slå rigtig igennem, når vi i det nye år indgår rammeaftaler for alle de nye udbud.

Vi vil løbende opdatere og tilpasse rammeaftalerne, så de følger udviklingen på området.

VI AUTOMATISERER EVALUERING AF BÆREDYGTIGHED I VORES UDBUD

Alle de udbud, vi publicerer fra 2024, vil indeholde kriterier for lægemidlers emballage. Her tager vi udgangspunkt i de fælles nordiske emballagekriterier.

For at kunne håndtere hele arbejdet med at evaluere disse krav og kriterier, er vi nødt til at udvikle vores udbudssystem. Det har nemlig taget ti gange så lang tid at evaluere et af vores pilotprojekter med bæredygtige kriterier. Derfor er vi nu i gang med at automatisere vores processer, så det fra begyndelsen af 2024 ikke vil kræve flere ressourcer at evaluere udbud med miljøkriterier.

Når vi taler om bæredygtighed i udbud, vil vi som nævnt ovenfor ikke alene arbejde på et mere generelt plan. Vi er også i gang med at identificere de terapiområder og lægemidler, der ifølge litteraturen udgør de største miljømæssige risici. For hver af disse områder vil vi udarbejde specifikke miljøkriterier, som tager udgangspunkt i miljørisikoen for de pågældende terapiområder.

Da det er en ressourcekrævende opgave, er det vores plan at håndtere et af disse områder pr. år. Vi forventer at publicere det første af disse udbud i 2024.

LÆS MERE

Bæredygtighed i udbud

Ambition for bæredygtighed

Vi forsyner de offentlige hospitaler med lægemidler for cirka ti milliarder kroner årligt. Den position skal vi bruge til at hjælpe regionerne med at nå deres klimamål. Amgros ejer desuden markedsføringstilladelserne til de særlige SAD-lægemidler, som sygehusapotekerne producerer. Derfor vil vi sammen med sygehusapotekerne også arbejde for en mere bæredygtig produktion

LÆS MERE
Bæredygtighed i udbud

Lægemidler

Vi danskere lever længere. Samtidig er vi i stand til at behandle flere sygdomme, fordi der hele tiden kommer ny og bedre medicin på markedet. Det er godt. Men det er dyrt. Derfor er det vigtigt, at vi er på forkant med udviklingen i markedet.

LÆS MERE
Bæredygtighed i udbud

Bæredygtighed

Vi lever i en tid med væsentlige udfordringer. Derfor har verdens lande vedtaget FN’s verdensmål for en global bæredygtig udvikling. De har med Paris-aftalen forpligtet sig til at holde den globale temperaturstigning under to grader. Og i Danmark har regeringen sat et mål for, at vi skal være klimaneutrale i 2045. Det kræver en stor indsats fra alle at nå disse mål.

LÆS MERE

Ulrik Wøldike

Chef

Min opgave er at præge den strategiske retning for udbud af lægemidler og indgå i et tæt samarbejde med sygehusapoteker og leverandører for at sikre mest mulig sundhed for pengene.