Internationalt samarbejde


Amgros har en vision om at være internationalt anerkendt som rollemodel, når sundhedsbehov skal omsættes til handling. For lægemiddelmarkedet er globalt, og vi er nødt til at orientere os internationalt for at sikre de danske hospitalspatienter adgang til medicin. Amgros arbejder sammen med andre lande for at dele viden og opnå et bredere udsyn. Mest udviklet er vores samarbejde med de nordiske lande samt Beneluxa-Ireland.

Sammen er vi både større og stærkere. Det er grundtanken bag vores samarbejde med aktører i andre lande. Danmark er et lille land med et lille marked, men sammen med andre lande kan vi øge vores position og blive en stærkere samarbejdspartner for lægemiddelleverandørerne. Samtidig kan leverandørerne byde ind på et større marked. Det bør være en fordel for alle parter, og kan være med til at sikre forsyningen af lægemidler til patienter på de danske hospitaler.

Vi bruger også vores internationale samarbejde til at få indsigt og overblik, som vi bringer i spil, når vi rådgiver og sparrer med vores nationale samarbejdspartnere omkring udviklingen af det danske sundhedsvæsen.

Amgros plejer relationer til en lang række lande – enkeltvis, i netværk og alliancer på tværs af landegrænser og i regi af EU og WHO. Mest udviklet er vores samarbejde med de nordiske lande samt Beneluxa-Ireland

STIGENDE PRISER OG FORSYNINGSSIKKERHED

I Danmark står vi med de samme udfordringer, som man gør i mange andre lande. Det handler særligt om priserne på nye lægemidler og om det stigende antal længerevarende svigt i forsyningen af ældre lægemidler. Lægemiddelmarkedet er internationalt, og beslutninger i andre lande kan have indflydelse på det danske marked. Derfor har vi i Amgros fokus på at udvikle vores internationale samarbejdsrelationer og være bevidste om, hvor vi kan indkøbe eller få produceret alternative præparater.

Alle lande har samme problemstillinger med stigende priser på lægemidler og stigende udfordringer med forsyningssikkerheden. Derfor er det oplagt, at vi lader os inspirere af vores kolleger i andre lande. Vi bruger ressourcer på at styrke vores internationale samarbejde, fordi vi tror på, at det på sigt er i de danske patienters interesse.
Flemming Sonne,
administrerende direktør

NORDISK LÆGEMIDDELFORUM

I 2015 tog Amgros initiativ til at etablere Nordisk Lægemiddelforum. Samarbejdet fokuserer på at dele viden og arbejde hen imod fælles nordiske løsninger. En væsentlig udfordring er at gøre det attraktivt at levere lægemidler til de nordiske lande, som i global sammenhæng er meget små markeder.

SEKS OMRÅDER FOR SAMARBEJDE

Samarbejdet i Nordisk Lægemiddelforum bygger på principper om frivillighed, konsensus, fælles ansvar og fælles finansiering.

Vi samarbejder foreløbigt på seks områder, hvor det at erfaringsudveksle og inspirere hinanden er den drivende kraft: Horizon Scanning, Forsyningssikkerhed, Nye Dyre Lægemidler, Fremstilling, Bæredygtighed og Fælles nordiske udbud.

Samarbejdet er på nogle områder under udvikling, mens det på andre er blevet mere konkret og handlingsorienteret. De enkelte lande indgår kun i de projekter, hvor det giver mening for dem. For eksempel har Danmark, Norge og Island gennemført to fælles nordiske udbud på lægemidler. De enkelte lande indgår kun i de projekter, hvor det giver mening for dem.

ORGANISERING

Nordisk Lægemiddelforum er organiseret med en styregruppe, som består af repræsentanter fra de enkelte lande samt nogle arbejdsgrupper, der arbejder med de prioriterede områder.

I styregruppen sidder der repræsentanter fra hvert land samt en tovholder. Det er Danmark, der har formandskabet.

INTENTIONSAFTALE MED NORGE

I naturlig forlængelse af samarbejdet i Nordisk Lægemiddelforum indgik Norge og Danmark i september 2018 en politisk aftale om øget samarbejde, herunder omkring fælles udbud og prisforhandlinger.

Du kan læse pressemeddelelsen om intentionsaftalen mellem Danmark og Norge her. 

 

FÆLLES NORDISK STRATEGI FOR LÆGEMIDLER

I april 2023 lancerede Nordisk Lægemiddelforum en ny fælles strategi, som skal sætte retningen for samarbejdet de næste år.

Den nye fællesnordiske strategi fokuserer på tre områder. Innovativt indkøbssamarbejde. Sikker forsyning. Og en stærk nordisk stemme.

Læs hele den nye fælles nordiske strategi for lægemidler her.


Ny strategi styrker nordisk samarbejde om lægemidler

Verden omkring os forandrer sig, og Nordisk Lægemiddelforum følger med. Derfor lancerer medlemmerne fra de fem lande nu en ny strategi, der vil hæve ambitionerne og styrke samarbejdet på lægemiddelområdet.

LÆS HELE NYHEDEN HER
INTERNATIONALE NETVÆRK OG ALLIANCER GIVER GLOBALT UDSYN

En vigtig del af vores internationale arbejde at lade os inspirere af, hvordan vores kollegaer i andre lande håndterer udfordringerne. Vi bringer også vores egen viden proaktivt i spil, så andre kan lære af vores erfaringer. For vi står med mange af de samme udfordringer, som er stigende udgifter til medicin og stadig større udfordringer med at sikre forsyningen af lægemidler til patienter på hospitalerne.

Amgros deltager i en række europæiske netværk omkring blandt andet prissætning på medicin, udbud, indkøb og Horizon Scanning.

Vi indgår også i en række best practice alliancer, såsom Beneluxa-Ireland, The pan-Canadian Pharmaceutical Alliance (pCPA) og som nævnt Nordisk Lægemiddelforum, hvor vi blandt andet arbejder sammen om at finde fremgangsmåder, som kan være med til at understøtte patienternes adgang til de rette lægemidler.


Europæisk samarbejde skal understøtte adgang til medicin

Danmark og de øvrige lande i Nordisk Lægemiddelforum arbejder sammen med Beneluxa for at finde fremgangsmåder, som kan være med til at understøtte patienternes adgang til nye, dyre lægemidler. I den forbindelse publicerer landene et fælles statement.

LÆS HELE NYHEDEN HER

Læs mere

Internationalt samarbejde

Nationalt samarbejde

Amgros har en vigtig rolle i det danske sundhedsvæsen. Vi skal være bindeled og finde løsninger, som tilgodeser mange parter. Det kræver, at vi har et indgående kendskab til hinanden og forstår den verden, vi hver især repræsenterer

LÆS MERE
Internationalt samarbejde

Samarbejde

Vi lever i en tid med væsentlige udfordringer - ikke mindst i forhold til vores klima og miljø. Derfor er vi i konstant dialog med vores samarbejdspartnere herhjemme og i udlandet. For det er, når vi lytter og samarbejder, at vi opnår de bedste resultater – for alle parter.

LÆS MERE