Vores arbejde


Som medarbejder i Amgros bliver du en del af et stærkt og bredt fagligt miljø med cirka 130 engagerede kolleger. Vi arbejder konstant på tværs af både afdelinger og fagligheder. Det giver gode vilkår for at udvikle dig. Og så er der perspektiv og mening med det, vi laver. Alle medarbejdere i Amgros bidrager på hver deres måde til at skabe forudsætninger for mere sundhed for pengene til danskerne.

LÆS MERE OM AMGROS

Hverdagen i Amgros

Vi har i denne video spurgt to af vores medarbejdere om,  hvordan de oplever deres arbejdsplads. Og ikke mindst, hvad der driver dem til at møde ind på kontoret hver morgen.

Fotograf: Publico

ARBEJDE MED MENING

Amgros er sat i verden med ét helt klart formål. Vi skal skabe de bedste forudsætninger for mere sundhed for pengene. Det gør vi ved at sikre patienterne på de offentlige danske sygehuse den rette medicin til den rette pris, på rette sted, til den rette tid og i rette kvalitet. Og med miljøet for øje. 

Den opgave er alle vores medarbejdere med til at løse – uanset uddannelse, rolle eller arbejdsopgaver. Derfor er Amgros den helt rigtige arbejdsplads for dig, der bliver drevet af at gøre en forskel for andre. For vores interessenter i sygehusvæsenet – og for de danske patienter.

Det giver mening for mig at gøre en forskel. Det at være en brik i et større spil og gøre noget for andre. Det driver mig.
Salima Benali,
senior jurist
FAGLIG UDVIKLING

De opgaver, vi løser i Amgros, er ofte komplekse og kræver specielle kompetencer. Vi har en meget bred skare af faggrupper, der blandt andet tæller farmakologer, farmaceuter, sundhedsøkonomer og jurister. Men vi lykkes aldrig uden hinanden. Derfor samarbejder vi konstant på tværs af afdelinger, specialer og faggrupper. Og ikke mindst samarbejder vi med vores mange eksterne interessenter på sundhedsområdet.

Som medarbejder i Amgros vil du samarbejde med dedikerede kolleger, der har stor glæde for deres fag og lyst til at dele deres viden. Det giver gode muligheder for, at vi hver især kan tilegne os ny viden, øge vores kompetencer og udvikle nye ideer.

Vi er en organisation, der hele tiden er i bevægelse og ønsker at være på forkant. Derfor er iderigdom og det at være nysgerrig nogle af de kvaliteter, som kendetegner vores medarbejderes tilgang til arbejdet.

Som projektleder arbejder jeg rigtig meget tværfagligt. At få folk til at tale sammen, så vi når frem til fælles løsninger og nye værdier og ikke bare tænker på vores egne løsninger - det er nogle gange det, der er en udfordring. Der er næsten ikke noget, hvor det ikke er tværfagligt. Men der er mange eksempler på, at vi er lykkedes med at løfte svære opgaver. Sammen.
David Elsner,
Seniorprojektleder
ET ARBEJDSLIV I BALANCE

Som medarbejder i Amgros vil du opleve et højt tempo og et mindst lige så højt ambitionsniveau. Men selvom vi stiller høje krav til hinanden, er vi samtidig bevidste om, at hverdagen skal hænge sammen. Det gør den kun, hvis der er en sund og god balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Vi tror på, at trivsel og arbejdsglæde er grobunden for at skabe resultater som virksomhed. Det er et fælles ansvar, som vi prioriterer og dyrker.

Det samme gælder ligebehandling mellem køn. Derfor har vi formuleret første version af en politik for ligebehandling af køn

SOCIALT FÆLLESSKAB

I Amgros vil du kunne mærke, at vi som kolleger respekterer hinanden i det daglige arbejde. Men vi interesserer os også for hinanden som mennesker. Det kommer til udtryk i et godt socialt fællesskab, hvor vi møder hinanden til uformelle arrangementer og i interessefællesskaber. Det kan både være til en frisk tur langs vandet i vores løbeklub eller en snak over øllen i vores fredagsbar.

FIRE KERNEVÆRDIER

Vi har fire kerneværdier i Amgros, og de gennemsyrer vores arbejdsplads. Værdierne signalerer både, hvad vi forventer af hinanden som kolleger, men også hvad vores interessenter og samarbejdspartnere kan forvente af os som virksomhed og mennesker.

Modig

  • Jeg tør udfordre mig selv og mine omgivelser og give modspil
  • Jeg er fleksibel og på forkant med forståelse for den verden, jeg er en del af

Grundig

  • Jeg optræder professionelt og afstemmer forventninger med mine samarbejdspartneres behov og muligheder
  • Jeg gør mig umage, tager ansvar for opgaven og overholder mine aftaler

Nysgerrig

  • Jeg skaber dialog ved at lytte, og jeg spørger ind for at forstå mine samarbejdspartneres behov og muligheder
  • Jeg er opsøgende og imødekommende og kommunikerer åbent og ærligt

Arbejdsglæde

  • Jeg er stolt af at gøre en forskel
  • Jeg værdsætter min frihed og det ansvar, der følger med
  • Jeg er en ildsjæl, som bidrager til videndeling og samarbejde på tværs af afdelinger
  • Jeg er hjælpsom og tager ansvar for fællesskabet, den gode stemning og glæden ved at gå på arbejde

Fotograf: Anne-Li Engström

!
Vil du vide mere
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret i at vide mere om Amgros som virksomhed og som arbejdsplads. Herunder kan du læse mere om vores ansættelsesproces.

Vil du vide mere?

Vores arbejdsplads

Ansættelsesproces

Grundighed er en af de fire kerneværdier, der gennemsyrer alt, hvad vi foretager os i Amgros. Det gælder også for vores rekruttering, som vi tager dybt seriøst.

Læs mere