Prisforhandling og udbud


Amgros varetager indkøbet af stort set alle de lægemidler, de offentlige danske sygehuse bruger. Det er vores opgave at tilrettelægge udbud på lægemidler, så vi dækker sygehusenes behov samtidig med, at vi skærper konkurrencen mest muligt. Det gælder både nye lægemidler på markedet, lægemidler der er i analog konkurrence og generiske lægemidler. Her på siden kan du læse mere om processen for de enkelte typer af lægemidler og Amgros’ rolle i den.


Lægemidlets livscyklus

Det er vigtigt, at Amgros konstant er på forkant med den hastige udvikling på det globale lægemiddelmarked. Derfor arbejder vi meget systematisk med at følge de enkelte lægemidler og deres placeringer i det, vi kalder lægemidlets livscyklus, som består af 6 overordnede faser:

I fase 1 bliver et helt nyt lægemiddel med patentbeskyttelse introduceret på markedet. Her har Amgros mulighed for at forhandle en pris, der er lavere end leverandørens listepris. Den proces kan du læse mere om under nye lægemidler .

I fase 2-4 kommer andre lignende lægemidler på markedet med samme virkning men med et andet indholdsstof. Hvis disse lægemidler er godkendt til samme behandling, opstår der analog konkurrence.

I fase 4-6 er lægemidlets patent udløbet, og der opstår generisk konkurrence. Konkurrencen i disse faser kan blive meget massiv, og prisen vil ofte blive presset meget langt ned.

Læs mere

Prisforhandling og udbud

Nye lægemidler

Hvis et nyt lægemiddel skal komme i betragtning som standardbehandling på de offentlige danske sygehuse, skal Medicinrådet først vurdere og anbefale det.

LÆS MERE
Prisforhandling og udbud

Analog konkurrence

Når Medicinrådet skal vurdere flere lægemidler inden for samme terapiområde, udarbejder de en behandlingsvejledning.

LÆS MERE
Prisforhandling og udbud

Generiske lægemidler

Når patentet på et lægemiddel ophører, og generiske eller biosimilære alternativer kommer på markedet, er det Amgros’ opgave at sikre den størst mulige konkurrence via udbud.

LÆS MERE
Prisforhandling og udbud

Forhandling af prisen

Når Medicinrådet har foretaget en sundhedsøkonomisk evaluering af et nyt lægemiddel, forhandler Amgros prisen på lægemidlet. Det gør vi for at opnå et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske effekt og dets omkostninger sammenlignet med eksisterende standardbehandling. Medicinrådet beslutter efterfølgende, om det vil anbefale lægemidlet som mulig standardbehandling på de offentlige sygehuse.

LÆS MERE