Om Amgros


Amgros sikrer forsyningen af lægemidler og høreapparater til de offentlige sygehuse og høreklinikker. Det gør vi via effektive indkøb og udbud. I samarbejde med Regionernes Fællesindkøb udvikler og gennemfører Amgros også udbud på udvalgte områder inden for medicinsk udstyr. Amgros løser opgaver, som regionerne ellers skulle have løst hver især. På den måde skaber vi stordriftsfordele og besparelser, så regionerne kan bruge ressourcerne på andre opgaver i sundhedsvæsenet. Det giver mere sundhed for pengene, og det gavner os alle sammen. Her på siden kan du lære os og vores samarbejdspartnere bedre at kende.

Læs mere om Amgros' udbudsforretning her

Fotograf: Anne-Li Engström


Ny biosimilær rekord

Ved fælles hjælp er det lykkedes os at skifte 90 procent af forbruget på adalimumab til nyt biosimilært lægemiddel. Inden for bare tre uger.

Forventningerne var høje, da en ny aftale på det biosimilære lægemiddel adalimumab trådte i kraft før jul. Både fordi det biosimiære lægemiddel erstattede det hidtil bedst sælgende lægemiddel i verden, Humira. Men også fordi Danmark har vist sig at være blandt de bedste i verden til hurtigt at tage nye biosimilære lægemidler i brug på hospitalerne.

Så høje var forventningerne, at vi i Amgros vurderede, at regionerne kunne se frem til en årlig besparelse på 335 millioner kroner om året.

Virkeligheden viser nu, at det kommer til at ske. Og endda mere end det.

Læs mere

Om Amgros

Om Amgros

Organisering

Amgros er organiseret i fem områder: Indkøb og Forsyning, Udbud og Forhandling, Forretningsudvikling og Rådgivning, Automatisering og Kvalitet samt Økonomi og Administration. Lær vores interne organisering bedre at kende her på siden.

LÆS MERE
Om Amgros

Vores DNA

Med afsæt i patienternes behandlingsbehov køber Amgros medicin, høreapparater og andet medicinsk udstyr til sygehusene til rette pris, til rette tid og på rette sted.

LÆS MERE
Om Amgros

Samarbejdspartnere

Vi går langt for at få tingene til at lykkes, men vi gør det ikke alene. Vi er i konstant dialog med vores samarbejdspartnere herhjemme og i udlandet. For det er, når vi lytter og samarbejder, at vi opnår de bedste resultater – for alle parter.

LÆS MERE
Om Amgros

Ledelse

Amgros er ejet af de fem regioner og ledet af en politisk bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen er interessentskabets øverste ledelsesorgan og har det overordnede ledelsesansvar, mens direktionen varetager den daglige ledelse.

LÆS MERE

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.