Vores DNA


Med afsæt i patienternes behandlingsbehov køber Amgros medicin, høreapparater og andet medicinsk udstyr til sygehusene til rette pris, til rette tid og på rette sted. Vi er på forkant med forandringer i markedet. Vi gør vores til, at patienterne får adgang til ny og effektiv behandling og udstyr, og at vi har en høj forsyningssikkerhed. Samtidig har vi øje for, at vi får mest muligt for pengene. Vi engagerer os i vores samarbejdspartnere, fordi det er den måde, vi udvikler os og bliver bedre til vores arbejde.

Vi danskere lever længere. Samtidig er vi i stand til at behandle flere sygdomme, fordi der hele tiden kommer ny og bedre medicin, høreapparater og andet medicinsk udstyr på markedet. Det er godt. Men det er dyrt. Amgros laver udbud på lægemidler, høreapparater og andet medicinsk udstyr på vegne af regionerne. Når vi køber ind i større mængder, kan vi hvert år spare samfundet for flere milliarder kroner.

Vi ejer markedsføringstilladelserne til SAD-lægemidlerne. Det er lægemidler, der dækker særlige behov på danske sygehuse, og som fremstilles lokalt på sygehusapotekerne. Her er vores opgave at vedligeholde den nødvendige dokumentation, så lægemidlerne altid lever op til Lægemiddelstyrelsens krav til kvalitet og sikkerhed.

Amgros har også en vigtig opgave i at skabe bedre beslutningsgrundlag på sundhedsområdet. Vi overvåger markedet for sygehuslægemidler, så vi er på forkant med udviklingen.


Hvad er kerneopgaven i Amgros, og hvordan løser vi den?

Det finder du svar på i denne præsentationsfilm, hvor vi samtidig sætter ansigt på nogle af vores vigtigste samarbejdspartnere.

AMGROS SOM NATIONAL SAMARBEJDSPARTNER

Amgros skaber værdi ved at finde sammenhænge og løsninger, der er til gavn for alle aktører i sundhedsvæsenet – vi lykkes, når vores samarbejdspartnere lykkes.

Viden, dialog og samarbejde er vores vigtigste værktøj. For Amgros er kun noget sammen med andre. Med vores ejere i regionerne, med vores samarbejdspartnere på sygehusapotekerne, høreklinikkerne og i regionerne, med vores leverandører i industrien, interesseorganisationer og med vores mange gode partnere i det administrative og politiske system.

AMGROS SOM INTERNATIONAL SAMARBEJDSPARTNER

De nationale erfaringer bruger vi til at udvikle samarbejdet med andre lande og til at opfylde vores vision - at blive internationalt anerkendt som rollemodel, når sundhedsbehov skal omsættes til handling. Danmark er ikke alene om udfordringerne i et moderne sundhedsvæsen. Derfor følger vi med i, hvordan andre lande arbejder med de samme problemstillinger til gensidig inspiration og udvikling.

Amgros’ DNA

Amgros’ DNA er dybt forankret i vores medarbejdere, i vores ledelse – kort sagt i alt, hvad vi gør.

Vision

Amgros er internationalt anerkendt som rollemodel, når sundhedsbehov skal omsættes til handling

 • Vi er en naturlig sparringspartner i udviklingen af det danske sundhedsvæsen
 • Vi opbygger og vedligeholder vores netværk til inspiration for os selv og dem, vi hjælper
 • Vi inspirerer lande, som ønsker at optimere deres sundhedssystem til at få mere sundhed for pengene

Mission

Sammen med andre sundhedsaktører skaber Amgros forudsætninger for mere sundhed

 • Vi arbejder tæt sammen med sundhedsaktørerne om at omsætte behov til handling
 • Vi skaber økonomisk råderum, så flere mennesker kan tilbydes behandling for de samme penge
 • Vi er uafhængige og objektive og tør at udfordre det eksisterende
 • Vi deler vores viden og indsigter, så andre sundhedsaktører kan træffe de rette valg på et faktabaseret grundlag

Værdier

Vi er grundige, nysgerrige, modige og med til at skabe arbejdsglæde.

Grundig

 • Jeg optræder professionelt, afstemmer forventninger med mine samarbejdspartnere og leverer i høj faglig kvalitet
 • Jeg gør mig umage, tager ansvar for opgaven og overholder mine aftaler

Nysgerrig

 • Jeg skaber dialog ved at lytte og spørge ind for at forstå mine samarbejdspartneres behov og muligheder
 • Jeg er opsøgende og imødekommende og kommunikerer åbent og ærligt

Modig

 • Jeg tør udfordre mig selv og mine omgivelser
 • Jeg er fleksibel og på forkant med forståelse for den verden, jeg er en del af

Arbejdsglæde

 • Jeg er stolt af at gøre en forskel. Jeg værdsætter min frihed og det ansvar, der følger med
 • Jeg er en ildsjæl, som bidrager til videndeling og samarbejde på tværs af afdelinger
 • Jeg er hjælpsom og tager ansvar for fællesskabet, den gode stemning og glæden ved at gå på arbejde

Kompetencer

Gennem forståelse og overblik holder vi fokus på, at vores arbejde skal skabe dokumenteret værdi.

 • Vi lytter til og kommunikerer med vores interessenter så vi forstår deres dagligdag og deres særlige behov
 • Vi besidder den ekspertise og indsigt, der skal til for at levere løsninger, som virker på tværs af sektorer, regioner og landegrænser
 • Vi aftaler og prioriterer de områder, der skaber dokumenterbar værdi for vores interessenter, og vi evaluerer vores værdiskabelse og resultater i enhver fælles opgave

Læs mere

Organisering

Amgros er organiseret i to funktioner. Strategisk indkøb og forsyning af lægemidler og Strategisk forretningsudvikling og support. De to funktioner indeholder i alt fem forskellige afdelinger. Derudover er der to stabsenheder.

LÆS MERE

Samarbejdspartnere

Vi går langt for at få tingene til at lykkes, men vi gør det ikke alene. Vi er i konstant dialog med vores samarbejdspartnere herhjemme og i udlandet. For det er, når vi lytter og samarbejder, at vi opnår de bedste resultater – for alle parter.

LÆS MERE

Ledelse

Amgros er ejet af de fem regioner og ledet af en politisk bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen er interessentskabets øverste ledelsesorgan og har det overordnede ledelsesansvar, mens direktionen varetager den daglige ledelse.

LÆS MERE

Om Amgros

Amgros sikrer forsyningen af lægemidler og høreapparater til de offentlige sygehuse og høreklinikker. Det gør vi via effektive indkøb og udbud.

LÆS MERE