Kontakt


Amgros vil være den samarbejdspartner, der får tingene til at lykkes for vores mange interessenter. Dialog og samarbejde er nogle af vores vigtigste værktøjer, og derfor bestræber vi os på at være tilgængelige og i øjenhøjde. Her på siden har vi samlet en oversigt over alle vores medarbejdere.

Klik her, hvis du har et akut behov for at kontakte Amgros eller sygehusapotekerne fx i forbindelse med tilbagekaldelser af lægemidler

Direktion

Flemming Sonne

Administrerende direktør

Min opgave er at sikre, at Amgros skaber værdi for vores ejere i regionerne. Og at Amgros er den samarbejdspartner, der får tingene til at lykkes.

Nina Uldal

Direktør

Jeg arbejder for, at Amgros forhandler de bedst mulige priser på lægemidler og høreapparater til fordel for patienterne på de offentlige sygehuse. Jeg fokuserer på samarbejde og balancerede løsninger.

Indkøb og Forsyning

Charlotte Meinicke

Chef

Min opgave er at præge den strategiske retning for indkøb og forsyning af lægemidler og høreapparater i et tæt samarbejde med sygehusapoteker, høreklinikker og leverandører. Så vi sikrer, at vi får mest mulig sundhed for pengene.

Alice Strandgaard

Koordinator

Jeg står for den daglige administration af de høreapparater, som de offentlige høreklinikker udleverer til borgerne. Derudover deltager jeg i udviklingen af høreapparats-området.

Andreas Bovien

Koordinator

Jeg er ansvarlig for at udføre logistiske backoffice-opgaver, herunder håndtering af forskellige driftsopgaver såsom fakturering af indgående lægemidler til lager. Derudover fungerer jeg som proceskonsulent i Amgros’ ERP-projektet.

Camilla Jensen

Koordinator

Jeg er bindeled mellem leverandører og sygehusapoteker. Jeg er med til at følge op på den daglige handel og håndtering af lægemidlerne.

Charlotte Kok Fredslund

Koordinator

Jeg er involveret i lagersanering af det strategiske lager med afsæt i de kvalitets- og økonomiske aspekter. Jeg er også en del af teamet omkring indkøb af lægemidler til det strategiske lager.   

Dorte Gløerfeldt Kjæmpe

Seniorspecialist

Jeg er bindeled mellem sygehusapoteker og leverandører i den daglige handel. Jeg undersøger levering af restordre og informerer sygehusapotekerne om ændring i aftaler.

Dorthe Rasmussen

Koordinator

Jeg står for den daglige administration af de høreapparater, som de offentlige høreklinikker udleverer til borgerne. Derudover deltager jeg i udviklingen af høreapparats-området.

Heidi Wickmann

Koordinator

Jeg er bindeled mellem leverandører og sygehusapoteker i vores kundeservice. Jeg er blandt andet også ansvarlig for de kvartalsmæssige erstatningskrav for sygehusapotekerne.

Lars Erik Munck

Senior demand & supply manager

Jeg sørger for løbende dialog mellem sygehus-apoteker og leverandører om forventede lægemiddelindkøb. Jeg følger op på leverings-evnen, så vi kan identificere og løse leveringsproblemer i god tid.

Lisbeth Kjems Christensen

Seniorspecialist

Jeg arbejder med udbud- og kontraktopfølgning på høreapparater og batterier. Jeg er ansvarlig for at koordinere de høreområderelaterede opgaver i Amgros.

Lisbeth Petersen

Specialist

Jeg er involveret i processen fra planlægning af et indkøb og helt frem til, at lægemidlet ligger på lager, det gælder også for ikke registrerede lægemidler (IRS). Jeg er også en del af teamet omkring peritoneal-dialyseudbud. 

Lone Købke

Specialist

Jeg arbejder som proceskonsulent med Amgros' ERP-projekt. Her afdækker jeg logistikafdelingens processer og krav til det kommende system, samt bidrager til at identificere forbedringspotentialer. Og sikrer samspil mellem de kortlagte processer.

Louise Egeskov Müller

Seniorspecialist

Jeg er ansvarlig for, at vi i kundeserviceteamet er bindeled mellem sygehusapotekerne og leverandører i det daglige.
Vi sikrer, at sygehusene har de lægemidler, de skal bruge - også hvis der er restordrer på de aftaler, der er indgået.

Lykke Henriette Sandholt

Koordinator

Som indkøber af lægemidler til det strategiske lager har jeg ansvaret for at sikre en effektiv og strategisk forsyning af lægemidler til de danske sygehusapoteker. Det er også min opgave at planlægge lagerbeholdningen for at sikre en optimal indkøbsproces

Mette Gravlund Hansen

Koordinator

Jeg arbejder med de kvalitetsmæssige og økonomiske aspekter af backoffice i indkøb. Det består blandt andet af fakturamatch, revision og karantænesager.

Michele Würtz Jørgensen

GDP- specialist

Jeg er stedfortræder for Responsible Person (RP) for GDP-området.

Jeg underviser i cGDP, og jeg implementerer processer for at overholde GDP-bekendtgørelsen, så der er en balance mellem Amgros drift og GDP-compliance. 

Nicolai Holten

Demand & supply manager

Jeg arbejder med Amgros’ strategiske lager, dels som operationel indkøber og dels med optimering og forbedring af vores processer samt implementering af systemer, der understøtter vores indkøbsproces. Jeg deltager også i Amgros’ internationale arbejde.

Pernille Schwartz

Seniorspecialist

Jeg er bindeled mellem leverandører og sygehusapoteker og følger op på den daglige handel og håndtering af lægemidler. Samtidig er jeg en del af Amgros ERP-projekt, hvor jeg afdækker processer og test for salg samt leverancedelen.

Salina Junget

Koordinator

Jeg er bindeled mellem leverandører og sygehusapoteker. Jeg er med til at følge op på den daglige handel og håndtering af lægemidlerne.

Thomas Loof Hedegård

Specialist

Jeg arbejder med forsyningssikkerhed og håndtering af restordrer. Jeg er faglig sekretær for både det Faglige Forum for Indkøb, Logistik og Udbud (FILU) og National Taskforce til håndtering af kritiske restordrer (NTF).

Kvalitet

Julie Lindberg-Levin

Teamleder

Jeg er Responsible Person (RP) for GDP-området. Jeg er ansvarlig for at lede, udvikle og prioritere opgaver i kvalitetsteamet, som varetager kvalitetsopgaver både internt i Amgros, samt for sygehusapotekerne.

Anne Engelbrecht Thomsen

Specialist

Jeg hjælper sygehusapotekerne med at udarbejde og opdatere kvalitetsaftaler med leverandører. Derudover er jeg faglig sekretær for Strategisk Forum for Fremstilling (SFF) og Gruppen for Kvalitetssikring af Leverandører (GKL).

Camilla Wudtke Tøttrup

Seniorspecialist

Jeg udfører bivirkningsovervågning på SAD-præparaterne, og er som QPPV ansvarlig for, at Amgros lever op til gældende lovgivning på bivirkningsområdet.

Lilli Møller Andersen

Seniorspecialist

Jeg arbejder med at kvalificere GXP-leverandører til sygehusapotekerne. I den sammenhæng udfører jeg audits i tæt samarbejde med kollegaer på sygehusapotekerne

Maibritt Kristoffersen

Koordinator

Jeg arbejder med at vedligeholde vores kvalitetssystem. Derudover er jeg faglig sekretær for en national driftsgruppe, der arbejder med det magistrelle sortiment af lægemidler.

Michael Dybdahl

Seniorspecialist

Sammen med sygehusapotekerne indkøber jeg råvarer, som vi bruger til at fremstille lægemidler af.

Ledelsessekretariatet

Terese Teilmann

Chef

Jeg har ansvaret for at understøtte Amgros som strategisk samarbejdspartner og interessevaretager. Jeg betjener blandt andet den politiske og administrative ledelse i Amgros. 

Maria Marloth Henze

Chefjurist

Jeg er specialiseret i aftaleindgåelse og -forhandling, udbudsret og lægemiddellovgivning. Jeg er strategisk sparringspartner for alle dele af organisationen og bidrager også ofte til samarbejdet med vores samarbejdspartnere.

Karen Torgny

Seniorspecialist- kommunikation

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.

Lene Thomsen Andrä

Seniorjurist

Jeg er juridisk rådgiver og sparringspartner internt i vores organisation, hvor jeg blandt andet rådgiver om indgåelse af kontrakter, udbuds- og konkurrenceretlige emner samt lægemiddellovgivning.

Lise Ibsen Bryld

Personlig assistent

Som PA for to direktører hjælper jeg med at skabe struktur i en travl hverdag, koordinere møder både internt og eksternt og udarbejde og kvalitetssikre sagsfremstillinger til direktionen.

Mira Dysgård

Bæredygtighedsspecialist

Jeg er specialiseret i bæredygtighed og klima. Min rolle er at fremme Amgros’ bæredygtighedsstrategi blandt andet gennem et kvantitativt datagrundlag.

Rasmus Syberg Hazelton

International seniorrådgiver og EA for adm. dir.

Jeg er ansvarlig for Amgros’ internationale arbejde i bl.a. EU og Nordisk Lægemiddel-forum. Jeg sikrer desuden, at mine kollegaer er orienteret om internationale tendenser indenfor sundhedspolitik, EU’s Lægemiddelstrategi og HTA.  

Salima Benali

Seniorjurist

Jeg er juridisk rådgiver og sparringspartner for både direktionen og kolleger bredt i organisationen, herunder områder som udbudsret, kontraktret og sundhedslovgivning.

Sofie Pedersen

Seniorspecialist

Jeg er ansvarlig for Amgros’ bæredygtighedsstrategi. Jeg arbejder med at fremme bæredygtighed i Amgros’ forretning og dagligdag i dialog og samarbejde med mine kollegaer og Amgros’ interessenter.

Registrering

Christina Fenger

Chef

Jeg er ansvarlig for at lede og udvikle Registreringsteamet samt sikre regulatorisk support ud mod sygehusapotekerne.

Christina Ejsing Mortensen

Specialist

Jeg er ansvarlig for bl.a. at opdatere specifikationer for de råvarer, der indgår i SAD- lægemidler, og jeg hjælper sygehusapotekerne med at vurdere urenheder i råvarer. Jeg kvalificerer også nye fremstillere og leverandører og koordinerer API-audits

Jeannet Klos

Specialist

Jeg er reklamationsansvarlig for SAD-produkterne og løser forskellige koordinerende opgaver inden for trykt pakkemateriale og serialisering.

Kasper Vesth Jacobsen

Seniorspecialist

Jeg er produktansvarlig for en række SAD- lægemidler og her fokuser jeg særligt på, hvordan vi indsender elektronisk dokumentation til Lægemiddelstyrelsen. Jeg er også faglig sekretær for QC-gruppen.

Lars Vestergaard Witt

Seniorspecialist

Jeg er produktansvarlig for en række af SAD lægemidlerne.

Lisbet Howe Petersen

Seniorspecialist

Jeg er produktansvarlig for en række af SAD lægemidlerne.

Nanna Haapanen

Specialist

Jeg er produktansvarlig for en række af SAD lægemidlerne.

Patricia Thomsen

Specialist

Jeg er produktansvarlig for en række af SAD lægemidlerne.

Sadimah Aisha Ishaq

Studentermedhjælper

Jeg arbejder som studentermedhjælper i  Kvalitet og Registrering. Her udfører jeg blandt andet GMDP- og CEP-overvågning samt andre ad hoc-opgaver, der bidrager til Amgros daglige drift.

Tina Stig Brandt

Seniorspecialist

Jeg er produktansvarlig for en række af SAD lægemidlerne.

Xue Hong Duong

Specialist

Jeg er emballageansvarlig for SAD-lægemidlerne. Jeg er også ansvarlig for at opdatere specifikationer på de råvarer, som indgår i SAD-lægemidler.

Udbud

Ulrik Wøldike

Chef

Min opgave er at præge den strategiske retning for udbud af lægemidler og indgå i et tæt samarbejde med sygehusapoteker og leverandører for at sikre mest mulig sundhed for pengene.

Trine Maria Roed

Teamleder

Jeg er ansvarlig for at lede og sikre prioritering, så vi får afstemt udbuddene i samarbejde med Medicinrådets sekretariat. Sammen med teamet er vi driverne på udbud på lægemidler, der indgår i Medicinrådets processer.

Anne Thestrup Nielsen

Specialist

Jeg arbejder med at planlægge og udarbejde udbud på lægemidler, som behandles i Medicinrådet. Det sker i tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyningen af lægemidler til de danske hospitalspatienter.

Birgit Rasmussen

Koordinator

Jeg arbejder bredt med udbudsopgaver. Jeg er blandt andet ansvarlig for at koordinere leverandørmøder i Amgros, når der er lægemidler, der skal behandles i Medicinrådet.

Bitten Abildtrup

Seniorspecialist

Jeg arbejder med udbud af lægemidler og har en tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyningen af lægemidler i hele landet.

Charlotte Thor Petersen

Specialist

Jeg arbejder med at planlægge og udarbejde udbud på lægemidler, som behandles i Medicinrådet. Det sker i tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyningen af lægemidler til de danske hospitalspatienter.

Elisabeth Christensen

Specialist

Jeg arbejder med at planlægge og udarbejde udbud på lægemidler, som behandles i Medicinrådet. I den sammenhæng har jeg en tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyning af lægemidler i hele landet.

Gitte Hamborg

Koordinator

Jeg arbejder bredt med udbud, herunder ESPD-dokumentation og håndtering af virksomhedstilladelser.

Hanif Sadat

Specialist

Jeg arbejder med at planlægge og udarbejde udbud på lægemidler, som behandles i Medicinrådet. Det sker i tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyningen af lægemidler til de danske hospitalspatienter.

Ida Brix

Specialist

Jeg arbejder med at planlægge og udarbejde udbud på lægemidler, som behandles i Medicinrådet. I den sammenhæng har jeg en tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyningen af lægemidler i hele landet.

Ismail Nayef Khdeir

Seniorstrategisk specialist

Jeg arbejder med at planlægge og udføre EU-udbud og forhandle prisen på lægemidler. Jeg er ansvarlig for at indsamle informationer om patentudløb

Karen Suhr Laustsen

Specialist

Jeg arbejder med planlægning og udbud af lægemidler. Det sker i tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyningen af lægemidler til de offentlige danske hospitaler. 

Laura Nielsen

Studentermedhjælper

Som studentermedhjælper arbejder jeg med udbud af lægemidler. Jeg er med til at sikre, at administrative opgaver inden for udbud udføres, så udbudsprocessen fungerer upåklageligt for mine kollegaer.

Lisbeth Ebbe Jørgensen

Specialist

Jeg arbejder med at planlægge og udarbejde udbud på lægemidler, som behandles i Medicinrådet. I den sammenhæng har jeg en tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyning af lægemidler i hele landet.

Lone Møller Deleuran

Seniorspecialist

Jeg arbejder med planlægning og udbud af lægemidler, og jeg har en tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyningen af lægemidler i hele landet.

Malene Bendtsen

Specialist

Jeg arbejder bredt med opgaver inden for udbudsområdet, herunder overdragelser af rammeaftaler og undervisning af nye tilbudsgivere.

Marina Floricikic

Specialist

Jeg arbejder med at planlægge og udarbejde udbud af medicinsk udstyr samt øvrige udbud i samarbejde med Regionernes Fælles Indkøb og regionerne - i tæt dialog med leverandørerne.

Nicoline Elers Koch

Specialist

Jeg arbejder med at planlægge og udarbejde udbud af lægemidler. I den sammenhæng har jeg en tæt dialog med sygehusapoteker og leverandører for at sikre forsyningen af lægemidler til de danske hospitalspatienter.

Nicoline Hedemann Kjær

Seniorspecialist

Jeg arbejder med planlægning og udbud af lægemidler, som Medicinrådet behandler. Derudover samarbejder jeg med Nye Lægemidler, som står for at  lave forhandlede aftaler på nye lægemidler.  

Pernille Ann Haugaard

Specialist

Jeg arbejder med at konkurrenceudsætte medicinsk udstyr samt øvrige udbud i samarbejde med Regionernes Fælles Indkøb og regionerne - i tæt dialog med klinikkerne og leverandørerne.

Økonomi og Administration

Ina Barrett

Chef

Som økonomi- og administrationschef har jeg ansvaret for Amgros´ samlede økonomi, administration, reception og HR.

Heidi Frimand Jørgensen

Assistent

Som assistent i receptionen er det vigtigt for mig, at vores gæster får en personlig og professionel service.

Klaus Bo Andersen

Specialist

Jeg er ansvarlig for at understøtte, at Amgros har et retvisende regnskab og en solid økonomistyring. Derudover har jeg fokus på effektivisering af arbejdsprocesser.

Mikael Sebber Larsen

Teamkoordinator

Jeg er teamkoordinator i Økonomi og har ansvaret for månedsafslutning, løn, anlægs- og investeringsbudget, Mastercard og anlægsaktiver.

Sara Hamadi

Assistent

Som økonomiassistent står jeg blandt andet for kreditorer, lønbehandling, rejseafregning, indberetning af moms og intrastat.

Sofie Høyer

Piccoline

Mit arbejde består fortrinsvist i at servicere huset og gøre hverdagen lettere for Amgros’ øvrige medarbejdere. Ydermere har jeg ansvaret for mødeforplejning.

Sophie King

Piccoline

Sophie King

Piccoline

Mit arbejde består fortrinsvist i at servicere huset og gøre hverdagen lettere for Amgros’ øvrige medarbejdere. Ydermere har jeg ansvaret for mødeforplejning.

Suzette Schultz

HR-Specialist

Jeg arbejder med personaleadministration, rekruttering og onboarding. Og er med til at udvikle nye HR-dokumenter og procedurer.

Tina Nordahl

Assistent

Som assistent i Receptionen er det vigtigt for mig, at vores gæster føler sig velkomne. Derudover er jeg sekretær for vores administrerende direktør.

IT

Sune Salling Johansen

Chef

Jeg har ansvaret for et tæt og professionelt samarbejde med vores nærmeste samarbejdspartnere om strategisk vigtige projekter samt drift, udvikling og rådgivning inden for IT.

Brian Lolk

Teamleder

Jeg er ansvarlig for at lede og prioritere opgaver inden for IT i overensstemmelse med Amgros’ strategi og vores interessenters behov.

Mads Nielsen

Teamleder

Jeg er teamleder for applikationsteamet. Derudover arbejder jeg med de digitale samarbejdsplatforme, der forbinder Amgros med aktører på sygehusapotekerne og ligeledes mellem Amgros og leverandørerne.

Anders Winther Jensen

IT-kvalitetsspecialist

Jeg understøtter kvalitetsopgaver i IT, som f.eks. validering af IT-systemer. Derudover bidrager jeg med kvalitetsdokumentation og ved selvinspektioner.

Aske Andreas Vedel Lindberg

Seniorspecialist

Jeg arbejder med driften af netværket samt infrastrukturen på VMware miljøet. Jeg yder også support til Amgros og sygehusapotekernes brugere.

Chris Seiffert

Specialist

Jeg sikrer, at mine kolleger kan udføre deres arbejde ved at løse computer- og telefoni-problemer. Jeg klargør også hardware og software til computerne samt alt andet bruger-relaterede udstyr.

Desirée Lerager

Applikationsspecialist

Jeg varetager systemejerskab og arbejder med ændringsstyring samt support, træning og test af it-systemer, der understøtter Amgros og sygehusapotekerne.

Frederik Frisgaard Frost Madsen

Studentermedhjælper

Jeg arbejder med Amgros’ digitale platforme og understøtter implementeringen af nye IT-løsninger. 

Glenn Christensen

Seniorspecialist

Jeg arbejder med drift af infrastruktur og servere. Jeg yder også support til Amgros og sygehusapotekernes brugere.

Helle R. Møhl

Senior Procesarkitekt

Jeg arbejder med digitalisering og automatisering. Lige nu som Proceslead på Amgros' ERP-projekt,  hvor jeg har til opgave at sikre sammenhængende processer på tværs af forretningen og ud mod vores eksterne samarbejdspartnere.

Helmi Balga

Applikationsspecialist

Jeg varetager systemejerskab og arbejder med ændringsstyring samt support, træning, test og validering af it-systemer, der understøtter logistiske funktioner i Amgros og på sygehusapotekerne.

Jeff Joseph

Specialist

Jeg sikrer, at mine kolleger kan udføre deres arbejde ved at løse deres computer- og telefoni problemer. Jeg klargør også hardware og software til computerne samt alt andet bruger-relaterede udstyr.

Jeppe Skou Petersen

Seniorspecialist

Jeg vedligeholder og udvikler vidensbasen i Amgros. Derudover fungerer jeg som intern konsulent ved at hjælpe kollegaer med at løse problemer inden for business intelligence.

Karin Becker

Seniorapplikationsspecialist

Jeg er med til at sikre samspil mellem de kortlagte processer og krav til Amgros’ kommende ERP system, primært med fokus på økonomiafdelingens processer.

Lene Christiansen

Specialist

Jeg arbejder med at udtrække og analysere data fra Sygehusmedicinregistret. Det er med til at understøtte, at patienterne får den medicin, de har brug for.

Marc Fabricius

Seniorspecialist

Jeg arbejder med drift af Amgros servermiljø og yder support til medarbejderne i Amgros samt vores samarbejdspartnere på sygehusapotekerne.

Marianna Petersen

Applikationsspecialist

Jeg varetager systemejerskab og arbejder med styring af ændringer, support, træning og test af IT-systemer, der understøtter Amgros og sygehusapotekerne.

Marie Skov Sander

Applikationsspecialist

Jeg varetager systemejerskab og arbejder med ændringsstyring samt support og validering af it-systemer, der understøtter logistiske funktioner i Amgros og på sygehusapotekerne. 

Mie Kopp Irming

Specialist

Jeg udvikler virksomhedsapps, som digitaliserer og optimerer arbejdsgange og processer både internt og for eksterne samarbejdspartnere. Derudover laver jeg rapporter og dashboards, der understøtter beslutningsprocesser.

Niels Henriksen

Ekstern DPO

Som databeskyttelsesrådgiver er jeg ansvarlig for, at Amgros lever op til persondataforordningen. Derudover sikrer jeg som IT Kvalitetsansvarlig, at vores IT-miljøer er i compliance.

Nora Evertsen

Studentermedhjælper

Jeg arbejder med en række opgaver relateret til Amgros´ digitale platforme og systemer. Jeg udarbejder bl.a. dokumenter og skabeloner, udfører support, opretter og kører testcases og hjælper med ad hoc-opgaver på tværs af afdelingen

Per Andreasen

Seniorspecialist

Jeg arbejder med drift af infrastruktur og servere. Jeg supporterer også Amgros og sygehusapotekernes brugere.

Rasmus Bang Rasmussen

Seniorspecialist

Jeg arbejder med at optimere og forbedre vores data. Jeg er også involveret i vores arbejde med at få oprettet et Master Data Services-værktøj til at håndtere Amgros nye lager. Derudover er jeg med til at implementere strategien på Business Intelligence området.

Susanne Lisa Ott Malsø

Applikationsspecialist

Jeg varetager systemejerskab og arbejder med styring af ændringer samt support, træning og test af it-systemer, der understøtter Amgros og sygehusapotekerne.

Tabasam Ali

Senior-IT-løsningsarkitekt

Jeg varetager rollen som Senior IT-løsningsarkitekt, der har til formål at sikre proces, data og IT-arkitektursammenhæng på tværs af Amgros' forretningssystemer. Desuden er jeg systemejer på interne og nationale systemer.

Thomas Nymand Nielsen

Specialist

Jeg arbejder med at integrere teknologier inden for machine learning og kunstig intelligens i Amgros. Det skal både bruges til at understøtte beslutningsprocesser og optimere interne arbejdsgange.

Thomas Smith

Seniorspecialist

Jeg vedligeholder og udvikler vores data ware house, så mine kollegaer hele tiden har opdaterede data. Derudover laver jeg analyser, rapporter og leverer data til interne og eksterne interessenter.

Tine Østergaard

Applikationsspecialist

Jeg varetager systemejerskab og arbejder med styring af ændringer samt support, træning og test af it-systemer, der understøtter Amgros og sygehusapotekerne.

Victor Lundt Balling

Juniorspecialist

Jeg arbejder med de digitale platforme, der understøtter Amgros interne samarbejde og forbinder Amgros med sygehusapotekerne og leverandørerne. Ydermere er det min opgave at løse ad hoc opgaver på tværs af organisationen.

Forretningsudvikling

Sune Lindgaard

Chef

Jeg er ansvarlig for forretningens udvikling, som skal være med til at sikre, at vi har fremtidens organisation og kompetencer. Så vi i Amgros stolt kan sige, vi er den samarbejdspartner, der får tingene til at lykkes.

Camilla Munk Mikkelsen

Teamleder

Jeg er ansvarlig for drift og udvikling i analyseteamet, og arbejder bredt med forretnings- og ledelsesinformation til interne og eksterne interessenter.

Sisse Emilie Mejsner

Teamleder

Jeg er ansvarlig for at lede og prioritere opgaver og projekter i   Jeg driver også interne forretningsprojekter og nationale projekter i samarbejde med sygehusapotekerne.

David Elsner

Seniorprojektleder

Jeg driver tværgående projekter rettet mod Amgros’ eksterne samarbejdspartnere.  Jeg arbejder blandt andet med IT og forretningsprojekter med fokus på automatisering og digitalisering af vores forretningsprocesser.

Ida Kyvsgaard

Specialist

Jeg arbejder som faglig sekretær for sygehusapotekernes arbejdsgruppe for lægemiddeldata (ApoData) og sygehusapotekernes arbejdsgruppe for Business Intelligence (ApoBI).

Jeannette Bundgaard Bach

Seniorspecialist

Jeg arbejder bredt med forskellige former for forretnings- og ledelsesinformation, som understøtter vores mange interne og eksterne interessenters beslutningsprocesser.

Katrine Seier Fridthjof

Projektleder

Jeg driver interne forretningsstrategiske initiativer samt nationale projekter i samarbejde med sygehusapotekerne. Jeg arbejder desuden med initiativer omhandlende behandling i eget hjem og det nære sammenhængende sundhedsvæsen.

Kenneth Vendelbo Schnoor

Seniorstrategikonsulent

Jeg arbejder med den strategiske udvikling af Amgros. Jeg sikrer blandt andet, at vi udvikler og implementerer vores strategiske initiativer effektivt, så de skaber maksimal værdi.

Mette Aagaard Lund

Specialist i lægemiddeldata

Jeg arbejder bredt med lægemiddeldata, der understøtter Amgros’ strategiske business intelligence initiativer.

Nina Winther Müller

Seniorprojektleder

Jeg arbejder med interne forretningsprojekter og nationale projekter i samarbejde med sygehusapotekerne.

Rikke Pagano

Specialist

Jeg arbejder med udvikling og vedligehold af data og udarbejder rapporter til Amgros’ samarbejdspartnere.

Søs Nielsen

Seniorrådgiver

Jeg arbejder med tværgående strategiske aktiviteter til at udvikle forretningen, herunder særligt med at skabe et set up for dataunderstøttelsen af vores alternative prisaftaler.

Thomas Rønhard

Seniorprojektleder

Jeg arbejder med digital forretningsudvikling og strategiske projekter i samarbejde med sygehusapotekerne.

Vivi Schack Kempel

Projektkoordinator

Jeg arbejder bredt med at koordinere opgaver i projektteamet. Jeg vedligeholder blandt andet projektporteføljen, driver udviklingen og vedligehold af Amgros' projektmodel og følger op på månedlige projektrapporteringer.

Horizon Scanning og Nye Lægemidler

Marie Gerstrøm Kristiansen

Chef

I Horizon Scanning og Nye Lægemidler skaber vi overblik over nye lægemidler på vej til det danske marked. Vi forhandler pris og aftalevilkår på de nye lægemidler, som Medicinrådet vurderer. Og understøtter den efterfølgende implementering i regionerne.

Anna Bergkvist Christensen

Seniorspecialist

Jeg skaber overblik og indhenter viden om nye lægemidler på vej til det danske marked. Den information deler vi med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Anne-Mette Ørkild Mud

Seniorspecialist

Jeg skaber overblik og indhenter viden om nye lægemidler på vej til det danske marked. Den information deler vi med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Bjarne Mikladal Christensen

Seniorstrategisk rådgiver

Jeg varetager forhandlinger på nye lægemidler med henblik på at sikre et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske effekt og dets omkostninger.

Cecilie Astrup Frederiksen

Rådgiver og forhandler

Jeg varetager forhandlinger på nye lægemidler med henblik på at sikre et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske effekt og dets omkostninger. Derudover arbejder jeg tæt sammen med vores internationale samarbejdspartnere.

Dorthe Bartels

Seniorstrategisk rådgiver

Jeg varetager forhandlinger på nye lægemidler. Jeg arbejder bredt med strategisk rådgivning omkring udbud og indkøb af lægemidler. Jeg er også Amgros’ repræsentant i Medicinrådet.

Jette Østergaard Rathe

Senior lægemiddelrådgiver

Jeg arbejder med at udvikle, styrke og lette arbejdet med at implementere lægemiddelskift i regionerne, så det skaber værdi for vores samarbejdspartnere.

Mikala Vasehus Holck

Senior lægemiddelrådgiver

Jeg arbejder med at udvikle, styrke og lette arbejdet med at implementere lægemiddelskift i regionerne, så det skaber værdi for vores samarbejdspartnere.

Moon Raagaard

Koordinator

Jeg arbejder bredt med at koordinere opgaver i teamet og med vores interessenter. Jeg er blandt andet ansvarlig for at koordinere forhandlingsmøder i Amgros, når der er lægemidler, der vurderes i Medicinrådet.

Forhandling, Udbud og Forsyning

Caroline Stendys Wulff

Studentermedhjælper

Min opgave er at supplere høreapparats-teamet i Indkøb og Forsyning, samt hjælpe til med daglige driftsopgaver i afdelingen. Jeg bidrager blandt andet til HA-udbud og HA-handel samt diverse ad hoc-opgaver.

Nils Linde-Laursen

Seniorstrategisk rådgiver

Min opgave er at deltage i Amgros strategiske udvikling i et tæt samarbejde med sygehusapoteker, høreklinikker, leverandører samt interne interessenter. Så vi sikrer, at vi får mest mulig sundhed for pengene.

Sygehusapotekssekretariatet

Helle Bräuner

Teamleder

Jeg er ansvarlig for at lede, udvikle og prioritere opgaver i Sygehusapotekssekretariat. Jeg bidrager desuden til udviklingen af Amgros’ engagement i det nære sammenhængende sundhedsvæsen.

Anja Bergstrøm Christensen

Koordinator

Jeg varetager driften af kurser til ansatte på sygehusapotekerne,  herunder også budget og regnskab i forhold til kursusdriften. Derudover er jeg tovholder på dagsordener og referent til møder i det  Faglige Forum for Kompetenceudvikling.

Bolette Herskind

Koordinator

Jeg varetager driften af kursuspaletten for sygehusapotekerne og Amgros i samarbejde med det faglige fora FKU. Derudover er jeg ansvarlig for samnet og arbejder også med udviklingen af e-læringsmoduler

Maibritt Jensen

Seniorspecialist

I mit arbejde med strategisk kompetenceudvikling er jeg med til at styrke fælles læring, videndeling og forandring, så vi er rustet til at løse aktuelle og fremtidige opgaver i Amgros og på sygehusapotekerne.

Ulla Bonderup

Seniorspecialist

Jeg er faglig sekretær for sygehusapotekerne og Amgros’ Koordinations-gruppe og bidrager bredt til samarbejdet mellem sygehusapotekerne og Amgros. Jeg er også ansvarlig for koordinering af høringssvar på vegne af sygehusapotekerne og Amgros.

Indkøb og Kundeservice

Peter Hvidegaard

Teamleder