Pipeline-møder


Horizon Scanning arrangerer løbende pipeline-møder med virksomheder i medicinalindustrien. På møderne taler vi om, hvilke lægemidler, der vil blive markedsført i Danmark i løbet af de kommende to til tre år. Dialogen på pipeline-møderne bidrager med værdifuld indsigt og viden til både os og leverandørerne.

Fotograf: Anne-Li Engström

Pipeline-møder med medicinalvirksomheder er en vigtig informationskilde, når Amgros via Horizon Scanning forudsiger fremtidens lægemidler på det danske marked. Virksomhederne beskriver, hvad de forventer at lancere i de kommende år. Det gælder både i relation til nye lægemidler, nye indikationer for eksisterende lægemidler samt nye dispenseringsformer.

I forbindelse med et pipeline-møde beder vi virksomheden levere specifik og struktureret information om de relevante lægemidler. Det kan for eksempel være:

  • Lægemiddelstof og handelsnavn
  • Planlagt indikation
  • Medicinsk værdi i forhold til nuværende behandling
  • Tidsplan for filing, godkendelse og lancering
  • Patientpopulation, som kan blive aktuel for lægemidlet i Danmark
  • Budgetkonsekvenser samt eventuelle ændringer i strukturen og behandlingsprocessen
  • Information om kommende patentudløb
  • Forventet pris
OVERBLIK TIL VIRKSOMHEDERNE

På pipeline-møderne deltager Amgros med repræsentanter fra områderne Horizon Scanning, sundhedsøkonomi, udbud og forhandling. På den måde får medicinalvirksomheden lejlighed til at møde vores specialister og få svar på spørgsmål om det danske lægemiddelsystem.

FORTROLIG DATABEHANDLING

Data, som bliver tilvejebragt på pipeline-møder, bliver altid behandlet ordentligt og omhyggeligt. Vi offentliggør aldrig materiale, som indeholder forretningskritiske informationer.

Amgros er underlagt offentlighedsloven, hvilket betyder, at vi arbejder med stor fortrolighed i vores databehandling. Vi indgår gerne særlige kontrakter om fortrolighed med virksomheder, som ønsker det.

BOOK ET PIPELINEMØDE

Hvis du ønsker at booke et pipeline-møde, er du meget velkommen til at kontakte os.

Vi vil gerne vide, hvilke repræsentanter fra din virksomhed der deltager, og hvilke terapiområder det drejer sig om. På den måde kan Amgros udpege de rigtige specialister til mødet, så alle parter får størst muligt udbytte af dialogen.

Læs mere

Pipeline-møder

Find vej gennem EMA

Horizon Scanning benytter sig blandt andet af information fra Det europæiske lægemiddelagentur, European Medicines Agency (EMA).

LÆS MERE
Pipeline-møder

Horizon Scanning

Med Horizon Scanning danner Amgros et overblik over lægemidler, indikationsudvidelser og dispenseringsformer, der inden for de kommende to til tre år forventes at blive markedsført i Danmark.

LÆS MERE
Pipeline-møder

Sidste nyt

Ønsker du at få nyheder fra Amgros direkte i din indbakke, så tilmeld dig vores nyhedsbrev. Du kan vælge mellem generelle nyheder eller sidste nyt fra Horizon Scanning.

TILMELD DIG
Pipeline-møder

Lægemidler på vej i EMA

Amgros arbejder systematisk med at skabe overblik over fremtidens muligheder for at behandle med lægemidler.

LÆS MERE

Birgit Rasmussen

Koordinator

Jeg arbejder bredt med udbudsopgaver. Jeg er blandt andet ansvarlig for at koordinere leverandørmøder i Amgros, når der er lægemidler, der skal behandles i Medicinrådet.