LAGER


Amgros har eget lager. Det er med til at sikre forsyningen af lægemidler yderligere. Det giver en større fleksibilitet, fordi vi både kan supplere sygehusapotekernes egne lagre og kan købe større ind af de forsyningskritiske lægemidler.

Amgros har eget lager. Det er med til at sikre forsyningen af lægemidler yderligere. Det giver en større fleksibilitet, fordi vi både kan supplere sygehusapotekernes egne lagre og kan købe større ind af de forsyningskritiske lægemidler.

Inden pandemien brød ud, var der i Danmark stort set ikke behov for flere lægemidler på lager, end vi havde brug for her og nu. Men det behov ændrede Covid-19 pandemien på. Ingen vidste, hvilke forsyningsudfordringer, vi ville kunne komme til at stå overfor. Derfor bad Lægemiddelstyrelsen Amgros om at øge vores lagerbeholdning for så vidt muligt at sikre, at de danske patienter kunne få de lægemidler, de havde brug for.

Opbygningen af vores lager foregik i tæt samarbejde med både leverandører og sygehusapoteker. Det betyder, at dele af lageret ligger decentralt hos enten leverandører eller sygehusapoteker – alt efter, hvad der er praktisk i forhold til produktion og logistik.

ALLE PARTER ER MED TIL AT SIKRE FORSYNINGEN

Det, at vi har opbygget og udvidet vores eget lager, samtidig med at sygehusapotekerne og leverandørerne også har udbygget deres lagre, har betydet, at vi på intet tidspunkt under pandemien har manglet kritiske lægemidler på de offentlige sygehuse. Derudover har vi i løbet af 2020 generelt reduceret antallet af restordrer på hospitalslægemidler med 20-30 procent. Det skal sammenlignes med, at antallet af restordrer på lægemidler til de offentlige, danske sygehuse har ligget på det samme niveau gennem de senere år.

Rent praktisk har vi i vores indsats med at sikre forsyningen af lægemidler arbejdet ud fra forskellige behovslister. Og det har vi gjort i samarbejde med kliniske farmakologer fra de fem regioner, de otte sygehusapoteker og Lægemiddelstyrelsen.

Alle har de været med til at udvælge hvilke lægemidler, Amgros skulle købe ekstra af i denne særlige situation. På den måde har vi sikret, at hospitalerne ikke alene har fået deres basale lægemidler leveret, men også lægemidler til behandling af patienter med kritisk sygdom og patienter med Covid-19.

Hvordan vores lager af lægemidler kommer til at se ud på den anden side af pandemien, ved vi endnu ikke. Det skal naturligvis tilpasses den aktuelle situation. Men ét er sikkert. Der bliver ved med at være varer på egne hylder for at sikre forsyningen af lægemidler.

Læs mere i ”Et år i pandemiens tegn”: https://amgros.dk/viden-og-analyser/artikler/et-aar-i-pandemiens-tegn/

Fotograf Anne-Li Engström.  Taget på Region Sjælland Sygehusapoteket.


Pandemien viser, at Danmark har et stærkt set up

Under Corona-pandemien har det været essentielt fortsat at sikre forsyningen af lægemidler til de danske hospitaler. Samtidig med, at vi har skulle bygge et sikkerhedslager op. Det har kun kunne ladet sig gøre, fordi vi i Danmark har et tæt samarbejde mellem regioner, organisationer, myndigheder og virksomheder.

LÆS HELE ARTIKLEN

LÆS MERE

Lager

Restordrer

Det er helt afgørende for Amgros at fastholde en høj sikkerhed af forsyningen. Vi arbejder konstant på at begrænse antallet af restordrer, så patienterne altid kan få den rette behandling.

LÆS MERE
Lager

Indkøb og forsyning

Sammen med leverandører og sygehusapoteker sørger Amgros for, at de rette lægemidler er tilgængelige, når de skal bruges til at behandle patienterne med.

LÆS MERE

Charlotte Meinicke

Chef

Min opgave er at præge den strategiske retning for indkøb og forsyning af lægemidler og høreapparater i et tæt samarbejde med sygehusapoteker, høreklinikker og leverandører. Så vi sikrer, at vi får mest mulig sundhed for pengene.