Alle leverandører er vigtige for forsyningen af lægemidler


Når Amgros køber lægemidler ind til de offentlige hospitaler, sker det gennem mere end 240 leverandører. Nogle leverer lægemidler, som er helt nye på markedet. Andre leverer lægemidler, som nærmer sig patentudløb. Men vi har brug for alle. Derfor er vi løbende i dialog med både leverandører og brancheforeninger.

Nyhedsoversigt
19. SEPTEMBER 2023

9,3 milliarder kroner. Så meget købte sygehusapotekerne i 2022 lægemidler for gennem Amgros. Samtidig lykkedes det os at opnå besparelser på knap 8 milliarder kroner. Bag dette store indkøb stod 240 leverandører fordelt mellem originalproducenter, generikaproducenter og parallelimportører af lægemidler. Det fremgår af vores Markedsovervågning for 2. kvartal 2023.

Dykker vi ned i tallene og betragter leverandørerne efter størrelsen af indkøbene ser, vi, at de ti største leverandører stod for 52 procent af det samlede indkøb. Opgjort i kroner / øre. Her ser vi på de priser, vi rent faktisk handler ind til hos leverandørerne.

Hvis vi i stedet kigger på de indkøbte mængder (opgjort i døgndoser DDD), kommer 49 % af de totale mængder, sygehusapotekerne indkøbte, fra de ti største leverandører målt i DDD.

SELV BILLIGE LÆGEMIDLER KAN VÆRE LIVSVIGTIGE

Det er forskellige leverandører, som findes på de to forskellige Top-10 lister.

Når vi kigger på listen, hvor indkøbet er opgjort i kroner og øre, er der udelukkende tale om leverandører af originale præparater med en høj enhedspris og deraf følgende høj omsætning, selv når sygehusapotekerne ikke indkøber store mængder.

Kigger vi på listen opgjort i mængder, er der mest tale om leverandører af generiske eller parallelimporterede lægemidler, hvor enhedsprisen traditionelt er lav, og hvor sygehusapotekerne til gengæld indkøber meget store mængder.

- Selv om nogle leverandører leverer meget, er det vigtigt, at vi i Amgros samarbejder tæt med alle vores 240 leverandører. Lægemidler kan være livsvigtige for patienterne, selv om de hverken er dyre eller tilgængelige. Derfor spiller alle vores leverandører hver især en vigtig brik i arbejdet med at sikre forsyningen af lægemidler til de offentlige hospitaler, siger Flemming Sonne, administrerende direktør i Amgros.

DIALOG AFGØRENDE FOR AT SIKRE FORSYNINGEN

For at kunne sikre forsyningen af hospitalslægemidler, er vi i Amgros nødt til at have øje for det, vi kalder lægemidlets livscyklus. Er lægemidlet lige kommet på markedet? Er der flere lægemidler på markedet med samme eller delvis effekt? Eller er lægemidlet ved at gå af patent? Disse og mange flere spørgsmål er afgørende for, hvordan vi tilrettelægger og gennemfører vores udbud og indkøb.

Svarene og værktøjerne får vi først og fremmest ved løbende at lytte til og udveksle erfaringer med hinanden - og i det hele taget være i tæt og god dialog med både leverandører, brancheforeninger og andre nære samarbejdspartnere.

- Som et lille land, hvor markedet blot er på størrelse med Storhamborg, kræver det en ekstra indsats at sikre forsyningen af lægemidler til de offentlige hospitaler. Især, når vi igennem flere år har set ind i en verden med flere og flere udfordringer med forsyningen af lægemidler. Derfor arbejdet vi med mange forskellige virkemidler afhængig af, hvor lægemidlet befinder sig i sin livscyklus.
Det er både i vores, leverandørernes og ikke mindst patienternes interesse, at vores udbud er lette og attraktive for leverandørerne at deltage i - så vi kan sikre forsyningen af alle nødvendige lægemidler i så stort omfang som muligt.

Læs mere i Markedsovervågning for 2. kvartal 2023

FAKTA

TI LEVERANDØRER MED STØRST ANDEL AF SYGEHUSAPOTEKERNES INDKØB GENNEM AMGROS (opgjort i kroner / øre. I alfabetisk rækkefølge)

 • Bayer
 • Biogen
 • Bristol Myers Squibb
 • CSL Behring
 • Janssen-Cilag
 • MSD Danmark
 • Novartis
 • Roche
 • Sanofi
 • Takeda

 

TI LEVERANDØRER MED STØRST ANDEL AF SYGEHUSAPOTEKERNES INDKØB GENNEM AMGROS (opgjort i DøgnDoser, DDD. I alfabetisk rækkefølge)

 • 2care4
 • Accord Healthcare B.V.
 • Amgen
 • Fresenius Kabi
 • Medilink
 • Orifarm
 • Pfizer
 • PharmaCoDane
 • Sandoz
 • Teva

Karen Torgny

Seniorspecialist- kommunikation

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.